Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

Taula de fitxes. Varis. El primer antecedent de l'escriptura. Índex. El primer antecedent de l'escriptura. Tabletes d'Uruk. El primer antecedent de l'escriptura.

El primer antecedent de l'escriptura.

Els raigs X revelen l'existència de fitxes, unes en aparença cons i altres ovoides, en una bulla sense obrir. La datació de la bulla es desconeix, es tractava d'una troballa aillada en superfície, prop de Dhahran. Procedència: Thomas C. Barger i Norah Barger.

Imatge de Raigs X.

Taula de fitxes. Varis. El primer antecedent de l'escriptura. Índex. El primer antecedent de l'escriptura. Tabletes d'Uruk. El primer antecedent de l'escriptura.

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte