Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Les «Cent passes d’una via d’humanitat» de Lluís Maria Xirinacs.
Dolors Marin Tuyà.
Articles publicats en la revista Penedès Econòmic.

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

La utopia és urgent i necessària.

Òbviament l'estructura social actual presenta masses problemes i masses irracionalitats, i no podrà ser sostinguda per molt més temps …

Segurament alguna cosa haurà de passar, i que alterarà profundament l'estat actual de coses…

Hem deixat masses espais a la pobresa i a les fams, a les violacions dels drets humans, a la malversació dels recursos naturals…

No ens hem ocupat com caldria fer-ho ni de la infància, ni de la família com institució de base, ni de els narcoaddictes, ni de l'educació, ni de les causes que generen conflictes armats i guerres, ni de la transmissió de valors ètics i espirituals que realment es troben per sobre de les obsessions materialistes i dels sentiments individualistes més egoistes…

Hem deixat progressar massa els enfrontaments violents i irracionals entre grups humans, per diferències racials, per diferències de gènere o d'orientació sexual, per diferències ideològiques i polítiques, per diferències cosmològic-filosòfiques i religioses, per odis ancestrals que es transmeten de generació en generació… Òbviament també els anomenats delictes comuns i la violència al carrer han progressat en forma alarmant, creant una sensació d'inseguretat ciutadana que és d'acord amb el que lamentablement passa en l'entramat social…

L'activista social català Agustí Chalaux afirmava que l'amor i la solidaritat expressats intel·ligentment en termes econòmics i en adequades estructures institucionals, ens pot arribar a brindar la major de les plusvàlues… Amb tota evidència aquest intel·ligent filòsof social va tenir l'audàcia i la constància d'elaborar un molt complet projecte social, que és integral i global, que és factible, i que en el seu conjunt aconsegueix donar solució a la majoria dels greus problemes de la nostra època, però les seves paraules i les seves idees circulen sí en alguns mitjans acadèmics però encara no han assolit arribar convindria ni als grans mitjans de comunicació social ni als cercles polític-decisoris més prominents i importants…

En els paràgrafs anteriors s'han enumerat una sèrie de problemes socials i de convivència que l'enorme majoria de les persones identificaran clarament com problemes greus i molt greus, però que indubtablement com cos social estem manipulant d'una manera molt inadequada…

Veiem, la pobresa i la indigència intentem solucionar-la a través de la cooperació internacional, a través dels programes socials nacionals finançats pel sistema fiscal, i recentment a través dels molt coneguts objectius del mil·lenni… Òbviament aquests mecanismes s'han revelat clarament insuficients…

Per altra banda intentem solucionar els problemes generats pel narcotràfic, pel contraban de mercaderies i en particular pel contraban d'armes, i per l' anomenada delinqüència comú, a través d'un sistema punitiu i repressiu que sens dubte i fins ara ha donat resultats positius molt escassos i magres… I encara pitjor, les nostres estructures carceràries estan tan recarregades i deteriorades, que la reeducació i reinserció dels infractors és allà un mer objectiu teòric que no es reflecteix en la realitat…

L'educació òbviament no la portem com es degut, almenys en certes regions i a l'interior de certs grups socials, doncs la deserció escolar i encara l'analfabetisme continuen sent massa elevats…

L'educació en valors avui dia és promocionada per nombrosos instituts d'ensenyament, i certament està reflectida en certs continguts pedagògics i també en la propaganda comercial que certes institucions educatives realitzen, però, després els educands s'integren de ple a la vida civil i laboral, i allí troben empreses que duen comptabilitats en blanc i en negre, així com també corrupció i abusos de poder a diferents nivells, defraudació impositiva generalitzada, trampes i suborns, funcionaris públics que ofereixen arranjaments administratius a canvi d'una petita comissió, irregularitats i abusos comesos en l'àmbit laboral tant per els que dirigeixen com per empleats, especuladors d'alt vol i de gran professionalitat, i també especuladors oportunistes i ocasionals, que s'enriqueixen ells en forma immerescuda i injusta, etcètera, etcètera… I vista aquesta realitat, una gran quantitat de persones deixa a una banda els seus principis per preguntar-se: I per què jo no també?…

El canvi climàtic i el deteriorament del medi ambient són una realitat ben palpable, però les reglamentacions tant a nivell internacional com en els diferents nivells nacionals són inadequades i estan exageradament atomitzades… Les proves sobre danys ecològics causats i l'avaluació econòmica d'aquests danys s'estableixen amb excessiva lentitud i dificultat, i per cert el cobrament d'indemnitzacions com rescabalament es concreta molt tard i en pocs casos, pel que aquesta línia d'acció no actua adequadament avui dia ni com element de reparació, ni com font de dissuasió o de persuasió… No obstant això, els diners és el gran distribuïdor de recursos i d'oportunitats, i bé podria ser un element ordinador que actuï amb major força que els valors espirituals i que els propis principis morals… Però és clar i com bé va dir Agustí Chalaux, la moneda que actualment utilitzem no és ni informativa ni responsable, i per causa directa d'aquest factor vivim en una economia amb un evident caos econòmic-monetari, i que a tot i sent així presenta un desenvolupament general en certa mesura previsible i que fluctua entre certs límits…

Els diners nominatius i una intel·ligent enginyeria monetària que permeti el complert seguiment de les cadenes de pagaments i de transferències a nivell global, a nivell mundial, podrien significar un pas molt important en les nostres relacions de convivència i en el nostre desenvolupament social… El Poder Judicial i el Govern en bona mesura avui dia han d'actuar en entorns d'incertesa massa importants, i els diners telemàtics proposat des de fa més de vint-i-cinc anys en els mitjans acadèmics catalans, podria representar un canvi radical d'aquesta situació…

Per poc que es pensi en la caòtica situació actual així com en l'eventual canvi en la naturalesa dels diners, molts seran els que es convenceran que l'única solució possible i viable per a la nostra malalta estructura econòmic-social, és a evolucionar cap a un major grau d'automatització en les maniobres financeres, incloent l'ús de monedes virtuals, i també incloent una millora substantiva en l'estandardització i maniobres centralitzades dels bancs de dades amb els històrics de les transaccions… Aquesta evolució perfectament pot començar per un únic país o per una determinada unió monetària, però a la curta o a la llarga hauria de poder estendre's a la gairebé totalitat del planeta, doncs cas contrari estaríem deixant-li un espai massa valuós als paradisos fiscals…

Els paradisos fiscals són el punt més feble del capitalisme liberal… Els de vegades pomposament anomenats Centres Internacionals de Serveis Financers són el tumor cancerós de l'economia liberal i competitiva… Els impostos i les taxes són el preu a pagar per una societat civilitzada, però atenció, l'evasió fiscal i els paradisos fiscals no han de ser combatuts amb inspeccions i amb càstigs, i ni tan sols amb crides a la solidaritat i a la moralitat, sinó que ha d'instituir-se un convenient entramat financer-institucional on l'evasió fiscal i els paradisos fiscals siguin de fet pràcticament inexistents i impossibles de concretar…

Aquestes reflexions acaben aquí amb una recomanació i una invitació als lectors… L'ordenament social i les problemàtiques del nostre temps són responsabilitat de tots, i faríem malament si còmodament deixéssim aquestes qüestions exclusivament en mans dels tècnics, i/o dels governants de torn, i/o dels jerarques dels organismes internacionals… Cadascú al seu nivell i d'acord amb les seves possibilitats ha de tenir en aquest referent una actitud atenta, en la reflexió creativa i innovadora, en la recerca d'informació i de solucions, i també per cert en la difusió d'aquestes inquietuds a través del boca a boca i/o a través dels mitjans que es tinguessin a la mà…

Els que des de fa un quan temps hem aprofundit en les solucions que va concebre i va expressar Agustí Chalaux, acreditem que aquest camí marcat podria aportar-nos avantatges de gran envergadura, que la simple enumeració de les mateixes podria fer creure amb facilitat que es vol descriure una utopia social inassolible e irrealitzable...Però la utopia és urgent i necessària...

No demanem al eventual lector d'aquestes línies que cregui cegament amb nosaltres, només li demanem que tingui en compte l'opinió que hem expressat i que s'informi com millor pugui del que hem explicat, per exemple, fent les convenients recerques a Internet , per exemple visitant els llocs que apuntem en les següents direccions electròniques: http://wwww.bardina.org, http://www.chalaux.org

En aquests llocs web hi ha molta informació sobre les qüestions que hem marcat, tant en format de vídeo com en format document, i per cert en diferents idiomes: espanyol, i català, però també en anglès, francès, italià, alemany, gallec, i esperanto... Informeu-vos com millor pugueu i formeu-vos la vostra opinió. L'estructura social la fem entre tots i entre tots hem de reordenar-la i millorar-la.

Juan Carlos Anselmi Elissalde.

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte