Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Les «Cent passes d’una via d’humanitat» de Lluís Maria Xirinacs.
Dolors Marin Tuyà.
Articles publicats en la revista Penedès Econòmic.

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.


Moneda telemàtica i estratègia de mercat
Magdalena Grau Figueras - Agustí Chalaux de Subirà.

Cos de redacció:

Roser Albó, Àngels Baldó, Agustí Chalaux,

Miquel Chicano, Laura Fusté, Magdalena Grau,
Joan Parés, Enric Suárez, Jordi Via, Lluís M. Xirinacs.

Primera edició: Barcelona 1984.
© Centre d'Estudis Joan Bardina.

Segona edició: Barcelona, 19 de maig de 1995.
Tercera edició: Barcelona, 19 de juliol de 1997.
Quarta edició: Barcelona, 5 de desembre de 2010
© Magdalena Grau Figueras.
© Agustí Chalaux de Subirà.

ISBN: 84-404-3421-9
Dipòsit legal: B-15340-1995.


A. Els sistemes monetaris fins avui. B. Cap a un sistema monetari racional. C. Sistema monetari racional i mesura de mercat. D. Sistema monetari racional i estratègies de mercat.
«Cal que el polític tingui suficient creativitat humana per a dir clarament, a tots els membres -individuals, familiars, col·lectius, ètnics i inter-ètnics- de la seva comunitat lliure de nacions, quin serà -en un futur immediat- el sistema de distribució de les rendes equivalents als béns utilitaris i culturals, realment produïts per l'entera societat civil».

Cos de redacció:
Roser Albó, Àngels Baldó, Agustí Chalaux, Miquel Chicano, Laura Fusté, Magdalena Grau, Joan Parés, Enric Suárez, Jordi Via, Lluís M. Xirinacs.

Primera edició: Barcelona 1984.
© Centre d'Estudis Joan Bardina.

Segona edició: Barcelona, 19 de maig de 1995.
Tercera edició: Barcelona, 19 de juliol de 1997.
Quarta edició: Barcelona, 5 de desembre de 2010
© Magdalena Grau Figueras.
© Agustí Chalaux de Subirà.

ISBN: 84-404-3421-9
Dipòsit legal: B-15340-1995.

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte