Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

Pròleg a la primera edició. Moneda telemàtica i estratègia de mercat. Índex. Moneda telemàtica i estratègia de mercat. Presentació. Moneda telemàtica i estratègia de mercat.

Pròleg a la segona edició (1987).

En aquest dos anys, molts fets continuen repetint-se: les crisis mercantils insolubles, la corrupció, la inseguretat ciutadana, el formalisme democràtic, la dependència d'una Justícia desprestigiada...

La majoria d'opinions que ens han arribat sobre aquest estudi expressen, inicialment, un cert grau de perplexitat i un regust d'utopia; una segona lectura ha convertit, en alguns d'ells, la perplexitat en reflexió suggerent i el regust d'utopia en projecte anticipatiu.

Dues crítiques s'han repetit sovint. La primera, referent a la viabilitat tècnica d'un sistema de pagament basat en fer «factures-xec». La segona, sobre els perills del diner electrònic proposat per a resoldre pràcticament la utilització de les «factures-xec».

Com a resposta, creiem molt important adonar-nos dels canvis que s'estan produint en la implantació generalitzada de sistemes de pagament electrònics. Descobrir els greus perills de la seva utilització actual, sense un marc coherent ni democràtic, és tan important com aprofitar les possibilitats que ofereix, per a afavorir les llibertats ciutadanes i les solidaritats concretes a favor dels individus, les ètnies i les col·lectivitats.

La monètica (moneda electrònica) no és cap utopia. Solament en aquests dos anys s'han produït nombrosos canvis. Per exemple, la Banca francesa ja està repartint 15 milions de targes monetàries actives, amb microprocessador, molt més segures i pràctiques que les targes amb banda magnètica (vegeu l'annex II sobre monètica). Tècnicament, aquestes targes poden resoldre la viabilitat pràctica d'un nou sistema monetari personalitzat i informatiu. El perill de la seva aplicació actual és que esdevingui un subtil instrument de poder contra la majoria de la població, indefensa per a protegir la seva vida privada contra els poders oficials i fàctics. El problema s'agreujarà mentre continuem afrontant la realitat política i econòmica des d'òptiques anclades en ideologies del segle passat, desfassades del vertiginós canvi tecnològic que remou les estructures convencionals.

Pròleg a la primera edició. Moneda telemàtica i estratègia de mercat. Índex. Moneda telemàtica i estratègia de mercat. Presentació. Moneda telemàtica i estratègia de mercat.

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte