Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | ¿Quiénes somos? | Enlaces | Agenda | Actividades realizadas | Lista de correo | Contactos-e-mail | Blog

Nuevos apartados:

Los «Cien pasos de una vía de humanidad» de Lluís Maria Xirinacs.
Dolors Marin Tuyà.
Artículos publicados en la revista Penedès Econòmic.

Al servicio de este pueblo.
Lluís Maria Xirinacs.
Artículos publicados en el diario Avui, cuando Lluís Maria Xirinacs era senador independiente en las Cortes Constituyentes españolas, entre los años 1977 y 1979, traducidos al castellano.

Diario de un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Artículos publicados en el rotativo Mundo Diario, cuando Lluís Maria Xirinacs era senador independiente en las Cortes Constituyentes españolas, entre los años 1977 y 1979.

Publicaciones:

Mundo alternativo.
Lluís Maria Xirinacs.

Pequeña historia de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El capitalismo comunitario.
Agustí Chalaux de Subirà.

Un instrumento para construir la paz.
Agustí Chalaux de Subirà.

Leyendas semíticas sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Ensayo sobre Moneda, Mercado y Sociedad.
Magdalena Grau Figueras,
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del dinero.
Martí Olivella.

Introducción al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

Consens de Barcelona.
Propostes sobre el sistema ecològic i el sistema polític/econòmic. - Respecte pels límits ecològics del planeta.


Consens de Barcelona.
Descàrrega gratuïta del document complert. Fitxer comprimit en format «pdf».

Barcelona consensus. Alternatives interculturals a la globalització neoliberal per un món habitable per a tothom.

Introducció.

Introducció.

Projecte que avança en forma ferma i molt segura, i segons planificació: El «Consens de Barcelona» en les seves etapes d'elaboració.

Juan Carlos Anselmi Elissalde.
Juan Carlos Anselmi Elissalde.

Les propostes del Consens de Barcelona són contribucions d'alguns centenars de participants elegits equilibradament en la geografia i en el seu repartiment per sexe. Aquí hem triat particularment els suggeriments en contingut i en redacció de Juan Carlos Anselmi Elissalde, col·laborador del Centre d'Estudis Joan Bardina a Uruguai, i un dels participants i redactors del referit Consens de Barcelona.

Castellers aguantant el Món.En les següents seccions, continuarem proporcionant informacions addicionals sobre aquest molt interessant projecte del «Consens de Barcelona», el que avança amb pas ferm, i el que segurament conclourà amb resultats finals tangibles en el córrer de l'any 2011, amb la presentació d'un conjunt de recomanacions sobre la possible organització d'una estructura productiu-financera-social, que representi una bona i convenient alternativa amb el predominant model neoliberal actual, i que permeti l'establiment de relacions d'intercanvi i de convivència més justes, més racionals i equitatives, més equilibrades en la geografia, més eficients en la globalitat, i menys agressives per al medi ambient en el curt, mitjà, i llarg termini.

Els especialistes que participen en aquesta iniciativa, que òbviament estan escampats per la geografia dels cinc continents, ja han elaborat una nombrosa sèrie de recomanacions, utilitzant amb aquesta finalitat idees pròpies així com recomanacions i suggeriments d'altres companys.

I qui escriu aquest article va fer el següent exercici. Com a entrada va prendre les recomanacions ja concretades en el citat projecte, en la redacció de principis de setembre d'aquest any 2010, i va modificar aquest material en alguns casos canviant la redacció, en altres casos introduint enfocaments nous, en altres casos retocant aquí i allà tant en expressió lingüística com en contingut i substància, etc.

Per cert, el resultat així obtingut no s'ha de prendre com a resultat final del «Consens de Barcelona», ja que encara queden uns quants mesos de treball, discutint aquests preceptes, eliminant alguns, modificant altres, substituint altres, agregant recomanacions noves i estenent l'abast d'altres, etcètera, etcètera, etcètera. D'altra banda, està per veure si els canvis introduïts per qui subscriu són valorats positivament pels companys, o si per contra ells s'inclinen per redaccions alternatives i / o enfocaments complementaris o substitutius.

De tota manera, sembla ser que la fotografia així concretada en el moment present i amb l'especial biaix personal donat per qui escriu, pot donar alguna idea al lector del que s'ha avançat fins a la data en l'esmentat projecte, i del que eventualment pot esperar del document final a presentar-formal i públicament el 2011. I és per això que hem decidit donar difusió a les notes que es presentaran més endavant, en l'esperança que això serveixi d'alguna manera a algú que tot just es trobi preparant algun treball sobre aquestes qüestions, i per tal també que si algun lector té alguna idea millor sobre algun punt, que ho faci saber per exemple publicant un comentari en aquest article. Per raons de tipus operatiu, actualment està tancada la llista de redactors que estan treballant en l'elaboració del Consens de Barcelona, però per cert, qualsevol de nosaltres i en particular qui subscriu, rebrem de molt bon grat els suggeriments i aportacions que se'ns puguin fer arribar.

Als qui vulguin accedir a les citades recomanacions efectivament ja concretades durant l'execució del projecte, i / o als qui vulguin ampliar els seus informacions sobre el «Consens de Barcelona» i sobre la metodologia informàtica que en aquesta etapa li suporta, se'ls recomana visitar el lloc web que
s'indique a continuació.

http://consensus.nova.cat/ca

Es reitera, les recomanacions presentades «infra» són de moment simples documents de treball de qui escriu aquestes línies, i per tant es pot esperar trobar-hi aspectes que es reiteren només amb lleugeres diferències de redacció. D'altra banda, tampoc s'han jerarquitzat aquestes recomanacions per ordre d'importància. A més i com és lògic, més avall poden també trobar alguns ítems amb molt poca elaboració i per tant amb poc substrat conceptual, ja que més aviat són esborranys d'ajuda-memòria de l'autor d'aquest article.

Correspondria també assenyalar que hi ha un Consell Assessor del «Consens de Barcelona» que compleix una funció destacada en aquest projecte, i la llista d'integrants és la següent:

Aminata Touré Barry, Ana Esther Ceceña, Anwarul Chowdury, Aung San Suu Kyi, Boaventura de Sousa Santos, Cynthia Ann McKinney, François Houtard, Gertrude Ibengwe Mongella, Ibrahima Coulibaly, Pierre Beaudet, P V Rajagopal, Samir Amin, Vandana Shiva.

Obviamente, también hay una extensa bibliografía de base y consulta, primordialmente formada por material emanado de las Cátedras Unesco y del Fòrum Social Català 2010, así como de textos de los siguientes autores:

A S Gerardo Sarachu Trigo // Angelina Hurios // Leonardo Boff // José Moisés Martín Carretero // Juan Torres // Amory Starr // Jason Adams // Jürgen Kaiser // Luc Guillory // H Patomäki // Teivo Teivainen.

Fetes totes aquestes consideracions i aclariments generals, es transcriuen a continuació les referides recomanacions amb les audaces modificacions provisòries fetes per l'autor d'aquest escrit.

Traduït de l'original castellà.

Juan Carlos Anselmi Elissalde.

Portada | ¿Quiénes somos? | Enlaces | Agenda | Actividades realizadas | Contacto