Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Les «Cent passes d’una via d’humanitat» de Lluís Maria Xirinacs.
Dolors Marin Tuyà.
Articles publicats en la revista Penedès Econòmic.

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

3.1.11. Cambres consultives. Disseny de civisme. Índex. Disseny de civisme. 3.1.13. Responsabilització de tot acte liberal. Disseny de civisme.
Disseny de civisme.

3.1.12. Candidats a càrrecs de comandament.

Tot candidat a exercir un càrrec de comandament executiu o legislatiu en una col·lectivitat ha de fer-se inscriure com a candidat a una candidatura concreta; a partir d'aquest moment. se li assignarà un Estatut Liberal de candidat que li donarà dret a un salari de solidaritat social de candidat i a un pressupost de campanya electoral, idèntics als de tots els altres candidats al mateix càrrec.

Metàfora d'una cursa electoral en igualtat de condicions.

Si el candidat estava acollit a l'estatut utilitari haurà de deixar l'administració dels seus béns utilitaris a la Caixa de Segrests, Dipòsits i Consignacions fins que acabi l'exercici del seu càrrec o, si no l'ocupa, fins que retorni a l'estatut utilitari.

Els candidats hauran d'estar necessàriament inscrits en el cens de la col·lectivitat liberal al comandament de la qual aspiren.

Per als professionals liberals, estaran previstes les següents restriccions pel que fa a les candidatures en els òrgans de comandament polític i cívic:

  1. No podran ésser elegibles a funcions legislatives.
  2. Només seran elegibles a funcions executives -i com qualsevol altra ciutadà- a títol merament individual: és a dir, no podran representar cap partit polític ni moviment cívic partidista.
  3. No podran ser electors en cap elecció a funcions executives o legislatives.
  4. En canvi, seran els únics electors i elegibles a través de llurs respectius Col·legis electorals, a les funcions consultives.

El motiu d'aquestes restriccions és que els vocacionals i els professionals liberals tenen les qualitats convenients per a comandar persones però, justament, llur mateixa professió els dóna una influència decisiva sobre grans i petites poblacions d'electors. Aquesta influència s'exercirà sempre, però cal evitar que es pugui emprar en un sentit parcial, partidista interessat o egoista; cal afavorir que no estiguin defensant interessos corporativistes o partidistes determinats.

Versió 1987.

3.1.11. Cambres consultives. Disseny de civisme. Índex. Disseny de civisme. 3.1.13. Responsabilització de tot acte liberal. Disseny de civisme.

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte