Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Les «Cent passes d’una via d’humanitat» de Lluís Maria Xirinacs.
Dolors Marin Tuyà.
Articles publicats en la revista Penedès Econòmic.

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

3.1.12. Candidats a càrrecs de comandament. Disseny de civisme. Índex. Disseny de civisme. 3.1.14. Progrés gerencial i cap de compres. Disseny de civisme.
Disseny de civisme.

3.1.13. Responsabilització de tot acte liberal.

Igual com en el cas de la societat utilitària, en la societat liberal, tot lliure acte demana l'automàtica responsabilització legal personal del seu autor.

Per a resoldre els conflictes creats a l'entorn de les lleis mínimes que regulen la societat liberal, es crearà una Justícia especialitzada en les professions, col·legis i institucions liberals. Quan sigui necessària, degut a l'índole peculiar d'una professió, Col·legi o institució determinats es crearà també una Justícia especialitzada precisament en ells. Aquest serà el cas, per exemple, de la Justícia especialitzada en càrrecs de comandament (polític, judicial o cívic).

Efectivament, aquest càrrecs de responsabilitat suprema són de gran transcendència social: per aquest motiu, tota persona que hagi ostentat un d'aquests càrrecs haurà de passar, a la fi del seu mandat -ja es tracti de cessació constitucional legalment prevista, ja es tracti de dimissió, o de defunció- davant la Justícia especialitzada que jutjarà la seva actuació de comandament. Després de la instrucció normal de la causa, el Tribunal pronunciarà la sentència, tant segons forma legal, com segons consciència personal dels jutges, la sentència pot ser, molt favorable, favorable, dubitativa... o be condemnatòria, amb més o menys grau de gravetat: en aquest darrer cas. les penes hauran de ser tipificades segons els grau de gravetat sentenciat.

Evidentment, la finalitat d'aquest judici -com la de qualsevol altre- no és la imposició de la pena en ella mateixa, sinó l'exemplaritat de la instrucció del cas i de la sentència motivada, feta pública davant tota la societat geopolítica o geocívica corresponent.

Versió 1987.

3.1.12. Candidats a càrrecs de comandament. Disseny de civisme. Índex. Disseny de civisme. 3.1.14. Progrés gerencial i cap de compres. Disseny de civisme.

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte