Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Les «Cent passes d’una via d’humanitat» de Lluís Maria Xirinacs.
Dolors Marin Tuyà.
Articles publicats en la revista Penedès Econòmic.

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

3.1.10. Comandament legislatiu: diputacions i senats. Disseny de civisme. Índex. Disseny de civisme. 3.1.12. Candidats a cárrecs de comandament. Disseny de civisme.
Disseny de civisme.

3.1.11. Cambres consultives.

Les Cambres Consultives estan formades per professionals liberals elegits per llurs respectius Col·legis o per sectors d'activitat professional. Són de consulta obligada en tot assumpte legislatiu o executiu que toqui l'activitat corresponent a cada Cambra.

Un d'aquests òrgans consultius, d'obligat assessorament en cada decisió executiva important, serà el constituït per tots els ex-presidents executius de qualsevol comunitat o col·lectivitat -a menys d'haver estat jutjats indignes pel Tribunal corresponent al final de llur mandat.

La funció de les Cambres Consultives és legalitzar la legítima veu de sectors socials en relació a propostes Legislatives que els afecten directament o per raó de la seva especialitat liberal, de cara a que la llei respecti al màxim els seus interessos i que estigui feta amb coneixement de causa, tan temàticament com tècnicament.

Versió 1987.

3.1.10. Comandament legislatiu: diputacions i senats. Disseny de civisme. Índex. Disseny de civisme. 3.1.12. Candidats a cárrecs de comandament. Disseny de civisme.

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte