Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Les «Cent passes d’una via d’humanitat» de Lluís Maria Xirinacs.
Dolors Marin Tuyà.
Articles publicats en la revista Penedès Econòmic.

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

2.7.4. Préstec bancari, crèdit comunitari a la inversió i finances al consum. Disseny de civisme. Índex. Disseny de civisme. 2.8. Mesures d'autoresponsabilització de les empreses i contra la competència deslleial. Disseny de civisme.
Disseny de civisme.

2.7.5. Congelació parcial, temporal i selectiva, dels lliures saldos de comptes corrents a la vista per a foment de sectors productius carencials o deficitaris.

En casos molt especials la congelació, per un temps, d'una part dels lliures saldos dels comptes corrents a la vista, pot afavorir la inversió en sectors deficitaris per múltiples causes.

En certs moments amb sectors productius deficitaris, la llei pot permetre a l'Executiu de decretar una exvenció de diner privat-solvent, sota forma d'una congelació parcial, temporal i selectiva de tots els comptes corrents a la vista a favor de les empreses dels sectors deficitaris (compra d'accions, emprestits obligacionistes, préstecs hipotecaris,...).

Així, una part dels lliures saldos dels comptes corrents a la vista podran ser congelats durant un temps legal precisat per a tot ús que no sigui la lliure inversió en empreses de sectors o territoris transitòriament deficitaris en una o vàries mercaderies concretes demanades pel mercat lliure o exigides per consideracions estratègiques.

L'origen de la decisió comprèn una àrea àmplia de circumstàncies causants del dèficit productiu transitori, sigui general, sigui sectorial o/i territorial: reconversions empresarials, despoblaments, immigracions molt fortes,... catàstrofes naturals,... plans especials de tots tipus (descontaminació, repoblació forestal, ecologia...).

La societat geopolítica disposarà de tots els lliures saldos de comptes corrents a la vista com a coixí comptable-abstracte de la seva contínua invenció o exvenció estratègica-econòmica de diner comunitari-complementari en funció dels excedents reals de producció consumptiva (finances), inversiva (crèdits) i de comerç exterior (crèdits i finances).

Però, en casos especials, la congelació parcial (per exemple, segons Constitució, del 5 al 25% del saldo dels comptes corrents a la vista) i selectiva de cara a les empreses en sectors o territoris transitòriament deficitaris a nivell productiu, és una mesura de plena solidaritat social que:

  1. Només disminueix transitòriament la capacitat de compra de consum dels comptes corrents d'estalvi de consum, en les Caixes d'Estalvis, dels simples consumidors, sigui per raó d'Estatut General, sigui per raó d'Estatut Liberal. La congelació dels comptes corrents de consum permet disposar d'un coixí comptable complementari per a concedir crèdits comunitaris a les empreses dels sectors o territoris transitòriament deficitaris a nivell productiu de les mercaderies designades.
  2. Deixa entera llibertat a tots els detentors de comptes corrents a la vista de producció o bé per a comprar accions o obligacions d'aquestes empreses, o bé per a deixar-lo congelat (com en el 1er cas) a disposició de l'estratègia comunitària: aquests estalvis congelats no invertits privadament, ho seran comunitàriament a través del sistema comunitari-bancari de crèdit.

Aquest sistema de congelació legal -en casos molt especials- a la vegada parcial, temporal i selectiva dels saldos de tots els comptes corrents a la vista, té grans avantatges sobre qualsevol de les temptacions estatistes confiscadores que ens presenta la història en situacions difícils:

  • 1er. Manté la garantia comunitària de la propietat privada íntegra del compte-correntista sobre els seus estalvis no disposats, de manera menys segura "a termini" contractual en els Bancs de negocis.
  • 2on. Assegura la llibertat de comprar o no comprar accions i obligacions de les empreses productores ja existents o a crear en els sectors o territoris transitòriament deficitaris a nivell productiu de les mercaderies designades.
  • 3er. La societat geopolítica assegura un interès superior (per exemple 2 % més) al constitucionalment normal a tots els detentors de comptes corrents de consum que no poden legalment comprar tals accions o obligacions empresarials i a tots els detentors de comptes corrents de producció que no volen comprar-les ja que aquests saldos seran comunitàriament utilitzats per augmentar la massa creditícia.

Versió 20 de febrer del 1989.

2.7.4. Préstec bancari, crèdit comunitari a la inversió i finances al consum. Disseny de civisme. Índex. Disseny de civisme. 2.8. Mesures d'autoresponsabilització de les empreses i contra la competència deslleial. Disseny de civisme.

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte