Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Les «Cent passes d’una via d’humanitat» de Lluís Maria Xirinacs.
Dolors Marin Tuyà.
Articles publicats en la revista Penedès Econòmic.

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

2.7.2. Dràstica simplificació fiscal. Disseny de civisme. Índex. Disseny de civisme. 2.7.4. Prèstec bancari, crèdit comunitari a la inversió i finances al consum. Disseny de civisme.
Disseny de civisme.

2.7.3. Descobert automàtic en els comptes corrents a la vista.

Es proposa un descobert automàtic en els comptes corrents a la vista per a fer front a imprevistos i facilitar la vida de les empreses.

Constitucionalment s'establirà un descobert automàtic en els comptes corrents a la vista que variarà conjecturalment quant al tant per cent (per exemple, el 25% del saldo promig de cada exercici). Aquest descobert que afavorirà tothom, també ho farà a les empreses, en crear un coixí important per a fer front a imprevistos i a determinades circumstàncies lúcidament previstes.

L'amortització d'aquest descobert, segons llei, es farà a l'interès bancari lliure vigent en cada moment. Qualsevol altre acord amb qualsevol banc serà lliure mentre es compleixi la llei mínima de l'interès comunitari. És contraproduent i absurd complicar la vida de l'empresa per qüestions secundàries i circumstancials de diner.

En el sistema de factura-xec i d'omnicomptabilitat general els «nombres vermells» privadament contractats entre cada empresa i cada Banc de Negocis (concessió privada de préstecs bancaris i concessió de crèdits comunitaris a l'inversió empresarial per cada banc responsable; descobert automàtic, etc...) seran la font més rendible dels Bancs de Negocis i una de les vies més àgils d'un creixement continu de l'enter cicle de la producció i per tant, de tots els seus subcicles (a l'engròs, inversiu, al detall) i del cicle de comerç exterior.

En el cas d'empreses deficitàries per qualsevol raó de mercat, la protecció comunitària que es donarà a aquestes empreses a través de les Seccions de Suport Empresarial (vegeu Protecció de les empreses amb dificultats) empararà també els Bancs, dintre del possible i a més o menys llarg termini, contra les deshonestedats que avui dia es creen en aquests casos.

Versió 20 de febrer del 1989.

2.7.2. Dràstica simplificació fiscal. Disseny de civisme. Índex. Disseny de civisme. 2.7.4. Prèstec bancari, crèdit comunitari a la inversió i finances al consum. Disseny de civisme.

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte