Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Les «Cent passes d’una via d’humanitat» de Lluís Maria Xirinacs.
Dolors Marin Tuyà.
Articles publicats en la revista Penedès Econòmic.

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

2.7. Mesures contra la descapitalització de les empreses. 2.7.1. Supressió de quotes de la Seguretat Social. Disseny de civisme. Índex. Disseny de civisme. 2.7.3. Descobert automàtic en els comptes corrents a la vista. Disseny de civisme.
Disseny de civisme.

2.7.2. Dràstica simplificació fiscal.

Es proposa la substitució de tots els impostos actuals per un únic impost de solidaritat social de fàcil recaptació.

L'impost únic de solidaritat social és un recurs a utilitzar, al principi, per prudència política, o, més tard, per necessitat de mantenir o augmentar la massa monetària comunitària. Aquest únic impost suprimeix totes les altres formes impositives (taxes, arbitris, declaracions, drets... tant locals, com autonòmics o estatals). L'automacitat del cobrament, degut a ser del tipus ITE (Impost de Tràfic d'Empreses) sobre el montant de cada factura-xec, impedeix tota discussió entre l'«ens recaptador» i el contribuent, evitant, així, els litigis i els costos que genera qualsevol altre tipus d'impost no automàtic que ha d'ésser recaptat i inspeccionat per nombrosos funcionaris. L'impost únic permet, en definitiva, alleugerir el contribuent de les farragoses declaracions i simplificar al màxim els complicadíssims, ineficaços i ruinosos sistemes fiscals actuals.

Un altre avantatge és que, en saber per anticipat el seu percentatge, les empreses poden carregar-lo fàcilment sobre el preu de cost, de manera que qui se'n fa càrrec és, en darrer terme, el consumidor, el client del final de la cadena. S'acaba amb els impostos penalitzadors de la producció i de la propietat que fan que el diner s'amagui, fugi i resti improductiu.

Tenint en compte que l'economia de mercat que es proposa permet d'assegurar, sobre la base dels excedents de consum, uns salaris financers equitatius a tothom que hi tingui dret segons l'Estatut financer corresponent, ja no caldrà preocupar-se de gravar els qui més tenen per a distribuir la riquesa, ja que pagarà més impost qui més consumeixi. Aquesta preocupació que normalment s'ha formulat com a una justícia teòrica fonamentada en prejudicis classistes ha encobert, en la pràctica, una injustícia terrible contra els qui menys tenen.

Versió 20 de febrer del 1989.

2.7. Mesures contra la descapitalització de les empreses. 2.7.1. Supressió de quotes de la Seguretat Social. Disseny de civisme. Índex. Disseny de civisme. 2.7.3. Descobert automàtic en els comptes corrents a la vista. Disseny de civisme.

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte