Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Les «Cent passes d’una via d’humanitat» de Lluís Maria Xirinacs.
Dolors Marin Tuyà.
Articles publicats en la revista Penedès Econòmic.

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

2.6.7. Protecció de les empreses amb dificultats. Disseny de civisme. Índex. Disseny de civisme. 2.7.2. Dràstica simplificació fiscal. Disseny de civisme.
Disseny de civisme.

2.7. Mesures contra la descapitalització de les empreses.

2.7.1. Supressió de quotes de la Seguretat Social.

Es proposa suprimir totes les quotes de la Seguretat Social que suposen una parafiscalitat caríssima per a les empreses.

La supressió de quotes de la seguretat social a càrrec de les empreses (i també dels treballadors) permet a aquestes dedicar-se a la seva funció productiva sense haver de fer-se responsables de funcions que no els hi pertoca en una societat que estableix una estratègia de solidaritat social basada en la riquesa generada en el conjunt del mercat.

Els principis de «capitalització» i de «mutualitat» -tan diferents del principi de «solidaritat social»- són d'índole utilitària-privada i mai no han reeixit al servei d'una progressiva comunitarització de qualsevol societat geopolítica. Malgrat ésser principis diferents s'han de respectar tots, però, dins el seu àmbit: totes les empreses d'assegurances per cotitzacions de capitalització o mutualitat privada seran enterament lliures en el mercat, així com els seus possibles clients. La llibertat de contractar privadament assegurances de capitalització o mutualitat del tipus que siguin, es regirà únicament per la disciplina general del mercat i l'especialitzada del gremi corresponent.

La solidaritat social s'ha de guiar per la igualtat jurídica entre totes les pesones. Això solsament és possible si s'asseguren les prestacions comunitàries d'assistència mèdica, jubilacions, invalideses... amb salaris i assignacions de solidaritat social tant als professionals que les ofereixen gratuïtament, com als usuaris que les necessiten per viure dignament. La «Seguretat Social» estatista i burocràtica imposa una parafiscalitat caríssima, que descapitalitza les emprees i és carregosa per l'assalariat en relació a la qualitat del servei. Cal, simplement, substituir-la per uns serveis liberals lliurement exercits i gratuïts per al lliure usuari.

La Justícia especialitzada haurà de resoldre els conflictes que es puguin plantejar entre:

  1. la Seguretat Social Comunitària i els seus beneficiaris (totes les persones individuals, familials i liberals);
  2. empreses privades d'assegurances privades i llurs clients.

Versió 20 de febrer del 1989.

2.6.7. Protecció de les empreses amb dificultats. Disseny de civisme. Índex. Disseny de civisme. 2.7.2. Dràstica simplificació fiscal. Disseny de civisme.

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte