Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Les «Cent passes d’una via d’humanitat» de Lluís Maria Xirinacs.
Dolors Marin Tuyà.
Articles publicats en la revista Penedès Econòmic.

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

2.6.6. Gerència lliure i responsable. Disseny de civisme. Índex. Disseny de civisme. 2.7. Mesures contra la descapitalització de les empreses. Disseny de civisme.
Disseny de civisme.

2.6.7. Protecció de les empreses amb dificultats.

Proposar la creació de Seccions de Suport Empresarial, amb l'objectiu de protegir eficaçment les empreses amb dificultats.

Les Seccions de Suport Empresarial (SSE) corresponents a cada especialització gremial i subgremial de la Caixa General de Consignacions, Dipòsits i Segrests, tenen la funció d'aconsellar i ajudar les empreses amb dificultats (les que no obtinguin un benefici legal mínim -per exemple, el 25%- de la seva facturació) cara a trobar una solució racional.

La vida de qualsevol empresa, àdhuc en un mercat telemàtic completament lliure, pot sofrir alts i baixos degut a nombroses causes. Quan es doni una situació anormal en la qual la marxa de l'empresa escapi als seus empresaris, la societat ha d'oferir els serveis d'una institució liberal que estudiï a fons el problema plantejat i en busqui la solució, segons els procediments que l'experiència anirà millorant. Desprès de l'estudi corresponent, aquestes Seccions amb personal liberal, però amb experiència dins el sector, intentaran salvar l'empresa i el seu equip humà de tant alt valor social, tècnic i mercantil. La salvació de l'empresa ha d'ésser tecnològicament possible, ja sigui per millorament forístic, ja sigui per reconversió racional. En cas que no siguin possibles aquestes solucions, caldrà procedir a la liquidació de l'empresa, amb el mínim de danys per al mercat en què aquesta empresa està adscrita.

Quan una empresa hagi estat degudament millorada o reconvertida per la Secció de Suport Empresarial corresponent, la seva adjudicació als antics empresaris, o a un de nou, serà una qüestió contradictòria a resoldre documentàriament per la Justícia Especialitzada adscrita al Gremi.

L'organització d'aquestes Seccions de Suport Empresarial estarà fonamentada en el saber de professionals del Gremi interessat, «liberalitzats» a tal efecte. Llur personal serà reclutat provinent dels sectors productius corresponents, però quedarà acollit a l'Estatut Liberal. L'eficàcia i independència d'aquestes organitzacions liberals d'índole tecnològica al servei del mercat dependrà de la capacitat de triar i formar professionals competents que es transformin en uns «executius» acumuladors de l'experiència fornida en la resolució de cada cas.

Les empreses en perill podran demanar voluntàriament la intervenció d'aquestes Seccions de Suport Empresarial corresponents al seu territori i ram. Aquestes Seccions de Suport Empresarial intervindran automàticament per amenaça de fallida, suspensió de pagament o dificultats denunciades pels col·laboradors de l'empresa.

Versió 10 de gener del 1989.

2.6.6. Gerència lliure i responsable. Disseny de civisme. Índex. Disseny de civisme. 2.7. Mesures contra la descapitalització de les empreses. Disseny de civisme.

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte