Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Les «Cent passes d’una via d’humanitat» de Lluís Maria Xirinacs.
Dolors Marin Tuyà.
Articles publicats en la revista Penedès Econòmic.

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

2.6.5. Supressió total de controls i inspeccions estatistes-burocràtics. Disseny de civisme. Índex. Disseny de civisme. 2.6.7. Protecció de les empreses amb dificultats. Disseny de civisme.
Disseny de civisme.

2.6.6. Gerència lliure i responsable.

Proposar la llibertat de gerència, avalada per la plena responsabilització de tots els actes mercantils.

El conjunt de mesures presentades afavoreixen una millor gerència lliure i responsable. L'immobilisme legalista i costumer al qual sovint està sotmesa la gerència, en els diferents graus, de qualsevol empresa, és fruit de la llarga i acumulada desconfiança que un sistema monetari anònim i desinformatiu ha creat. Les estafes, les malversacions, les falsificacions de documents, les irresponsabilitats fraudulentes... han creat aquest clima nefast per a un bon funcionament de l'empresa. Amb el sistema informatiu i personalitzador es permet una total llibertat d'actuació avalada per una documentació exhaustiva dels actes d'aquesta total llibertat personal. La centralització comptable general permet una descentralització d'iniciatives i de decisions molt àmplia, sense controls interns ni vigilàncies absurdes. Qualsevol acció realitzada, ben lluny dels centres de gestió, en general, i de les empreses, en particular, pot ser coneguda instantàniament per les instàncies de coordinació i, per tant, en cas de disconformitat, hom pot demanar una resposta de l'agent de tal acció. La disciplina esdevé autodisciplina i perd totes les mesures proteccionistes i penalitzadores desfasades i anti-humanes.

Cal tenir en compte que la mateixa llibertat personal d'acció responsable serà donada, pel sistema general d'omni-comptabilitat informativa, al cap de compres de qualsevol institució o associació liberal. Quedarà lliure de totes les complicacions legalistes-detallistes actuals que dificulten la seva gestió (subhastes, concursos, pressupostos burocràtics...).

Versió 10 de gener del 1989.

2.6.5. Supressió total de controls i inspeccions estatistes-burocràtics. Disseny de civisme. Índex. Disseny de civisme. 2.6.7. Protecció de les empreses amb dificultats. Disseny de civisme.

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte