Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Les «Cent passes d’una via d’humanitat» de Lluís Maria Xirinacs.
Dolors Marin Tuyà.
Articles publicats en la revista Penedès Econòmic.

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

2.6.4. Total informació comptable del mercat i la societat. Disseny de civisme. Índex. Disseny de civisme. 2.6.6. Gerència lliure i responsable. Disseny de civisme.
Disseny de civisme.

2.6.5. Supressió total de controls i inspeccions estatistes-burocràtics.

Proposar la supressió de tots els controls i inspeccions estatistes i l'organització d'un nou marc social per al necessari control de les activitats empresarials, fonamentat en la Justícia.

Les inspeccions i els controls realitzats per funcionaris i entitats de l'Estat són, per definició, aliens a l'empresa. Aquests funcionaris, allunyats, no solament de la producció, sinó del coneixement específic de l'especialitat productiva que inspeccionen, aterroritzen les empreses i no afavoreixen una autoresponsabilització social, productiva i ecològica.

Per ajudar aquesta autoresponsabilització hi ha, bàsicament, dos instruments. El primer, és el mateix sistema monetari omni-informatiu que permet, fàcilment, descobrir anomalies en qualsevol procès productiu (productes il·legals o perillosos que l'empresa empra; adquisició o no de sistemes anti-contaminants; fraus de qualitat en relació als percentatges de determinats components adquirits per l'empresa...) El segon instrument, depèn de l'organització gremial. El gremi, format per tota la competència del sector, ha de vetllar eficaçment pel compliment de les lleis mínimes de preus, saldos, publicitat i medi ambient. L'avantatge que aquesta funció la realitzi el Gremi és que el seu personal, si bé independent per estar acollit a l'estatut liberal, prové de la realitat productiva especialitzada del sector gremial, cosa que li permet actuar més intel·ligentment, tant en la comprensió de certs problemes, com en la denúncia de certs trucs. Quan per negligència o per impossibilitat gremial, certs problemes no es resolguin, qualsevol persona podrà denunciar irregularitats a la Justícia especialitzada per a clarificar situacions fosques o per a sancionar qualsevol pràctica il·legal o enginy fraudulent inventat.

Tots els ciutadans i entitats - començant pels sindicats i organitzacions de consumidors...- poden, evidentment, controlar, com a mínim, el mercat de consum i, a partir d'ell, tot el cicle de la producció, comprés el comerç exterior.

Així, el control en tots els aspectes que calgui, depèn, en el sistema proposat:

  • del propi personal assalariat-col·laborador de cada empresa, assegurat comunitàriament contra represàlies empresarials per denúncies fonamentades del procès productiu.
  • del sub-Gremi, Gremi i Inter-Gremi en el que l'empresa estigui inscrita.
  • dels sindicats lliures.
  • dels clients i llurs organitzacions de defensa de tot tipus.
  • dels professionals, institucions i associacions liberals.
  • de les sentències sorgides de cada procès instruït i jutjat, iniciat per qualsevol litigi presentat, formant jurisprudència especialitzada.

Versió 10 de gener del 1989.

2.6.4. Total informació comptable del mercat i la societat. Disseny de civisme. Índex. Disseny de civisme. 2.6.6. Gerència lliure i responsable. Disseny de civisme.

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte