Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Les «Cent passes d’una via d’humanitat» de Lluís Maria Xirinacs.
Dolors Marin Tuyà.
Articles publicats en la revista Penedès Econòmic.

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

2.6.3. Comptabilitat exacta i gratuïta per a tothom. Disseny de civisme. Índex. Disseny de civisme. 2.6.5. Supressió total de controls i inspeccions burocràtiques. Disseny de civisme.
Disseny de civisme.

2.6.4. Total informació comptable del mercat i la societat.

Proposar l'elaboració d'estadístiques gratuïtes a tots els nivells sectorials i territorials, a càrrec del Servei Comptable Comunitari General.

El tractament conjunt de totes les factures-xec en cada període considerat (exercici comptable anual, semestral, trimestral, mensual, quinzenal, setmanal, diari, horari...) permetrà oferir una completa i exhaustiva informació comptable, exclusivament analítica-estadística, sense referències personals. Aquesta informació comptable general, sectorial i territorial, facilitarà elements a cada consumidor, cada professional utilitari o liberal, cada empresa, gremi, sindicat o col·legi profesional, institució o associació liberal... per tal que actuï i organitzi la seva activitat pròpia amb coneixement de causa i d'efecte.

Aquest Servei Comptable Comunitari General facilitarà aquesta informació gratuïtament i en diferents nivells de complexitat per a fer-la comprensible a tots els sectors socials.

Si la comptabilitat pròpia, fornida gratuïtament a cada empresa per la Justícia, sota secret professional, obre a l'actuació productiva i comercial enormes possibilitats, aquestes es veuen multiplicades per una informació comptable mercantil, analítica-estadística, general i detallada, també gratuïta, fornida, concurrentment per l'Estat i la Justícia. La concurrència dels Serveis Comptables Comunitaris d'aquestes dues entitats és per assegurar la màxima exactitud de les informacions ofertes a la societat, evitant manipulacions o ocultacions.

Gran part de les crisis i malbarataments dels mercats actuals són fruit de la quasi total desinformació mercantil que tots els ciutadans i entitats, en particular les empreses, pateixen. Amb una informació completa i exacta, les previsions de futur poden ser contínuament constrastades amb les dades actualitzades; es poden emprendre nombrosos estudis de mercat fins ara realitzats dins un marc especulatiu i parcial per estar basats en estadístiques aproximatives, necessàriament fictícies i inexactes.

La socialització de la informació comptable, analítica-estadística, obre, en definitiva, la possibilitat de superar ensems la «planificació estatista centralitzada» i «el malbaratament mercantilista privat», i facilita la pràctica lliure, però ben fonamentada, dels múltiples agents del mercat, que, ben informats, poden actuar més intel·ligentment i eficaçment, aprofitant òptimament els recursos productius, inversius i consumptius. Aquesta socialització de la informació comptable és també una eina per impedir els monopolis informatius en mans de grups de pressió que actuen, així, amb avantatge sobre la resta del mercat.

Versió 10 de gener del 1989.

2.6.3. Comptabilitat exacta i gratuïta per a tothom. Disseny de civisme. Índex. Disseny de civisme. 2.6.5. Supressió total de controls i inspeccions burocràtiques. Disseny de civisme.

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte