Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Les «Cent passes d’una via d’humanitat» de Lluís Maria Xirinacs.
Dolors Marin Tuyà.
Articles publicats en la revista Penedès Econòmic.

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

2.6.2. Descompte per pagament a termini a càrrec del client. Disseny de civisme. Índex. Disseny de civisme. 2.6.4. Total informació comptable del mercat i la societat. Disseny de civisme.
Disseny de civisme.

2.6.3. Comptabilitat exacta i gratuïta per a tothom.

Proposar una única comptabilitat gratuïta per a les empreses, a càrrec del Servei Comptable Comunitari-Judicial.

La comptabilitat exacta de cada empresa utilitària, de cada professional utilitari, de cada consumidor, de cada professional, institució o associació liberal, serà fornida, gratuïtament, pel Servei Comptable Comunitari-Judicial, ja que la Justícia és l'única entitat que arxiva i protegeix constitucionalment la totalitat d'informació de les factures-xec i, per tant, l'única que pot oferir aquest servei sota secret professional garantit per la identificació personalitzada dels qui l'executen. (L'automaticitat d'un servei comptable d'aquest tipus -que solament s'ofereix electrònicament al beneficiari ben identificat o que és enviat per correu en sobre precintat directament des de l'ordinador- evita la intromissió de qualsevol persona).

Per a qualsevol compte-correntista la supressió de les enutjoses i cares despeses de comptabilitat signifiquen un alleujament de costos d'un abast insospitat. En no haver-hi la més mínima penalització fiscal o aduanera per les transaccions concretes a la qual evadir-se, ningú, començant per les empreses, no s'haurà d'embolicar a mantenir dobles o múltiples comptabilitats, més o menys falsejades. Un sistema general comptable tan clar, beneficia cada compte-correntista, sigui quina sigui la seva personaliat individual o col·lectiva, (amb la informació comptable personal) i beneficia també el conjunt del mercat i de la societat (amb la informació exclusivament analítica-estadística general que l'Estat i la Justícia, concurrentment, poden donar a tothom quasi immediatament després dels fets mercantils documentats).

Versió 10 de gener del 1989.

2.6.2. Descompte per pagament a termini a càrrec del client. Disseny de civisme. Índex. Disseny de civisme. 2.6.4. Total informació comptable del mercat i la societat. Disseny de civisme.

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte