Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Les «Cent passes d’una via d’humanitat» de Lluís Maria Xirinacs.
Dolors Marin Tuyà.
Articles publicats en la revista Penedès Econòmic.

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

2.4.5. Sindicats d'inscripció lliure, d'estatut liberal. Disseny de civisme. Índex. Disseny de civisme. 2.5. Protecció específica de l'empresa utilitària. Disseny de civisme.
Disseny de civisme.

2.4.6. Caixes Generals, Especialitzades i Locals de Dipòsits, Consignacions i Segrests, (estatut liberal).

Proposar la creació i detallar les competències de les Caixes encarregades de l'administració constitucional del patrimoni mercantil de qualsevol acollit a l'estatut liberal.

Per a la protecció general de tots els agents de mercat, així com per facilitar el passatge de professionals, institucions i associacions utilitaris a l'estatut liberal, seran creades les Caixes de Dipòsits, Consignacions i Segrests generals i especialitzades corresponents als diversos nivells territorials.

Tothom serà lliure d'encarregar, a aquestes Caixes, l'administració i seguiment del seu patrimoni utilitari, ja que aquestes seran l'administrador constitucional del patrimoni mercantil de qualsevol institució, associació o professional utilitaris que manifestin la seva voluntat de deixar el seu estatut utilitari per acollir-se a l'estatut liberal. Aquest serà el cas dels candidats a qualsevol elecció, dels elegits, dels ex-directius de tot tipus d'institucions i associacions d'estatut liberal que volen conservar aquest estatut o que volen retornar al seu estatut utilitari primitiu (després del temps prudencial exigit en cada cas per llur responsabilitat liberal exercida).

Aquestes Caixes en llur progressiva normal implantació territorial i sectorial aniran creant seccions especialitzades per a la protecció comunitària de les empreses en dificultats.

Institucions d'estil aproximat al que es proposa, amb més o menys variables, funcionen en molts Estats contemporanis. Podem citar, per exemple, la «Caisse de Dêpots et Consignations» a França i els «advocats especialitzats» en afers semblants a Anglaterra, amb resultats prou interessants per tothom des de fa molt temps.

Com a institucions liberals, el personal i l'organització de les Caixes de Dipòsits, Consignacions i Segrests (DCS) dependrà del finançament comunitari.

Versió 10 de gener del 1989.

2.4.5. Sindicats d'inscripció lliure, d'estatut liberal. Disseny de civisme. Índex. Disseny de civisme. 2.5. Protecció específica de l'empresa utilitària. Disseny de civisme.

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte