Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Les «Cent passes d’una via d’humanitat» de Lluís Maria Xirinacs.
Dolors Marin Tuyà.
Articles publicats en la revista Penedès Econòmic.

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

2.4.6. Caixes Generals, Especialitzades i Locals de Dipòsits, Consignacions i Segrests, (estatut liberal). Disseny de civisme. Índex. Disseny de civisme. 2.5.1. L'empresa coordinadora dels agents privats de producció. Disseny de civisme.
Disseny de civisme.

2.5. Protecció específica de l'empresa utilitària.

Per tal que el mercat sigui llibertari necessita d'unes regles de joc clar i responsable. Partint de la reforma monetària proposada, les regles de joc han d'incloure una protecció dels agents que participen en el mercat, sigui com a productors, sigui com a consumidors.

Les mesures de protecció legal mínima dels agents privats de producció posen les bases perque afrontem les mesures epecífiques de foment i protecció de cada un dels factors actius de producció. Començarem per l'empresa, en tant que en ella conflueixen els altres tres agents de producció: el treball, l'invent i el capital.

El conjunt de mesures específiques de foment i protecció de l'empresa són una invitació que les empreses s'ocupin només de la seva vocació i professió: la producció lliure, amb benficis màxims, de les seves mercaderies concretes demanades pel mercat llibertari. En defintiva es tracta d'afavorir la producció lliure de lliures valors preu-mercantils i la generació lliure de lliures valors salari-mercantils.

Algunes d'aquestes mesures, malgrat que també apareixen exposades en relació amb d'altres temes, aquí seran citades en funció de l'empresa.

Versió 10 de gener del 1989.

2.4.6. Caixes Generals, Especialitzades i Locals de Dipòsits, Consignacions i Segrests, (estatut liberal). Disseny de civisme. Índex. Disseny de civisme. 2.5.1. L'empresa coordinadora dels agents privats de producció. Disseny de civisme.

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte