Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Les «Cent passes d’una via d’humanitat» de Lluís Maria Xirinacs.
Dolors Marin Tuyà.
Articles publicats en la revista Penedès Econòmic.

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

2.4.1. Protecció general del agents de producció. Disseny de civisme. Índex. Disseny de civisme. 2.4.3. Justícia Econòmica especialitzada. Disseny de civisme.
Disseny de civisme.

2.4.2. Seguretat social gratuïta per a tothom.

Proposar una Seguretat Social gratuïta per a tothom i, en aquest cas, també per tots els agents de producció.

La societat geopolítica vetllarà per la seguretat social de tothom -en tant que consumidors- a través de l'estatut general; de tots els professionals utilitaris a través de l'estatut utilitari; de totes les empreses a través del crèdit inversiu; i de tots els professionals, institucions i associacions liberals-culturals a travès de l'estatut liberal.

Ara bé, tothom tindrà el dret i la llibertat de subscriure, en el mercat, els contractes que vulgui amb les empreses privades d'assegurances lliures existents, per les quantitats que lliurement interessi d'assegurar-se en cada cas contractualment previst.

Com es pot deduir, queden suprimides totes les quotes obligatòries de la «Seguretat Social» tant per als col·laboradors de l'empresa com per a aquesta. El sistema de mutualitat i capitalització és un sistema conforme a la naturalesa del mercat privat de serveis d'assegurances, però no pot servir com a base d'una solidaritat social completa i general. Així, assegurada aquesta solidaritat social, amb tots els serveis gratuïts corresponents per a tothom segons necessitats i mèrits de cadascú, hom pot deixar completament lliure l'opció d'assegurar-se a més a més, dins la dinàmica del mercat privat en la qual estan immersos i, on els principis indicats de capitalització i mutualitat són el propis.

Versió 10 de gener del 1989.

2.4.1. Protecció general del agents de producció. Disseny de civisme. Índex. Disseny de civisme. 2.4.3. Justícia Econòmica especialitzada. Disseny de civisme.

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte