Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Les «Cent passes d’una via d’humanitat» de Lluís Maria Xirinacs.
Dolors Marin Tuyà.
Articles publicats en la revista Penedès Econòmic.

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

2.4. Societat utilitària productora. Disseny de civisme. Índex. Disseny de civisme. 2.4.2. Seguretat social gratuïta per a tothom. Disseny de civisme.
Disseny de civisme.

2.4.1. Protecció general del agents de producció.

Dins el marc constitutiu i constitucional d'un «joc net» sempre, arreu i en tot, solament cal afegir algunes lleis de protecció als diferents agents del mercat.

El mercat té una llei brutal de sanció a qui, en «joc net» no compleix a la perfecció la seva lliure i voluntària vocació i missió social productiva, sigui com a empresari eficaç, sigui com a capitalista inversor, sigui com a inventor pràctic, sigui com a treballador competent: l'elimina.

No pertoca al mercat la cura dels qui elimina per «inútils» en la producció -sempre perfectible i progressiva- de mercaderies-preu o valors precio-mercantils.

La protecció material-cultural dels qui elimina el mercat, sense contemplacions, pertoca, en canvi, a la societat liberal que utilitza els excedents de producció de consum creats, precisament, pels agents del mercat més «útils».

L'èxit en el mercat ha d'ésser reconegut per l'entera societat. Però, aquest èxit no és ni l'únic, ni l'exclusiu, ni el més gran, ni el més bell. És materialment important i fonamental, però l'èxit en el mercat no pot ser l'únic servei reconegut des d'una perspetiva ètica sense caure en el més habitual i empobridor mercantilisme. La vida humana necessita, avui, del mercat, però no pot ser reduïda a ell.

En aquesta secció plantejarem les principals mesures de protecció i foment dels agents de producció dins el marc de llibertats mercantils.

Abans d'entrar en l'estudi de cada proposta hem de tenir en compte que, donada la complexitat de les realitats a què ens referim, solament es pretén la formulació d'unes regles de joc net que no caiguin en la casuística. L'aplicació d'aquestes regles de joc dependrà de la jurisprudència judicial que s'estableixi en cada cas.

Tampoc no es pretén oferir un cos tancat, una doctrina dogmàtica sobre com resoldre certs problemes. Les propostes que es presenten són una guia per al debat i la discussió dins el marc d'un estudi seriós per obrir sortides creatives a problemes que semblen a voltes insolubles dins les actuals regles de joc brut. Aquestes propostes no poden ser discutides des d'una posició d'apassionament ideològic o afectivològic, ni fora del seu context d'un mercat llibertari i responsabilitzador. Si no les situem radicalment dins aquest context, poden esdevenir absurdes o escandaloses per a les mentalitats que les situen, equivocadament, dins la polèmica actual entre «dretes i esquerres» en les quals tot perd sentit. Aquest advertiment serveix per al conjunt de propostes formulades al llarg d'aquestes fitxes però és ara, en entrar en detalls, quan cal tenir-la més present.

Versió 10 de gener del 1989.

2.4. Societat utilitària productora. Disseny de civisme. Índex. Disseny de civisme. 2.4.2. Seguretat social gratuïta per a tothom. Disseny de civisme.

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte