Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

Llengua (i III). Al servei d'aquest poble. Índex. Al servei d'aquest poble. L'esclat de Jesús. Al servei d'aquest poble.

Al servei d'aquest poble.

Avui. Logotip historic.Avui. Dissabte, 23 de desembre del 1978. Pàgina 5.

Accés al primer Parlament de Catalunya.

Parlament de Catalunya. Façana.Davant l'allau de models electorals presentats com a esmenes a la disposició transitòria cinquena amb vista a les primeres eleccions al Parlament de Catalunya, se’m va ocórrer quantificar llurs mèrits.

Vaig concedir un punt per cada un dels següents criteris:

 • Proporcionalitat estricta. Bandejar la llei de Hondt. Aprofitament dels residus.
 • Supressió del mínim del 3 per cent per a obtenir un escó per tal de respectar els partits petits.
 • Número alt de diputats per a afavorir la representació.
 • Valor estrictament igual del vot de tots els ciutadans.
 • Respecte a la representació comarcal mínima.
 • Presa en consideració de les vegueries, no de les províncies.
 • Respecte als grans municipis als grans barris.
 • Exigir la residència dels candidats en llur circumscripció.
 • Respecte a la unitat social i política del Principat.

Resultats de les diferents esmenes, puntuades sobre 9:

 • Avantprojecte d'Estatut: zero.
 • CDC (comarques i s'avenia a augmentar el nombre de diputats): 1,5.
 • Roca i Alavedra (vot igual i comarques): 2.
 • PCC (vot igual i vegueries): 2.
 • UCD-UCC (no Hondt, comarques, gran municipi barceloní): 2,5.
 • Sala (no Hondt, comarques, vegueries i certa igualtat de vot): 3,5.
 • PSUC (no Hondt, vot igual, Principat, en part vegueries): 3,5.
 • FNC (no Hondt, vot  igual, comarques, grans municipis): 3,5.
 • Text aprovat (no Hondt, vot igual, Principat, vegueries): 4.
 • BCT... (no Hondt, no mínim 3 per cent, nombre alt de diputats, vot igual, Principat): 5.
 • ERC (no Hondt, vot igual, no mínim 3 per cent, Principat, comarques, grans municipis): 5,5.
 • PSAN (no Hondt, no minim 3 per cent, nombre alt de diputats, vot igual, comarques, vegueries i obligació de residència): 6.

Votant en una urna.Segons la meva opinió les comarques representen una realitat sociològica molt més arrelada que les vegueries. Si a les comarques els donàvem dos punts, la classificació quedaria així, tot puntuant sobre deu:

0 (Avantprojecte). 2 (PSC). 2,5 (CDC). 3 (Roca i Alavedra). 3,5 (UCD-UCC, PSUC), 4 (text aprovat), 4,5 (Sala, FNC). 5 (BCT...). 6,5 (ERC). 7 (PSAN).

No cal dir que, tot partint del model tècnic d'Esquerra Republicana de Catalunya, que permet l'addició de totes les millores desitjables i que fou reconegut com a tècnicament impecable per la mesa, es podia perfectament arribar a un procediment de puntuació 10 que recollís tots els punts amunt esmentats.

L'únic punt que no té solució si es vol salvar la proporcionalitat és l'escandalosa desproporció entre els representants de les àrees barcelonines i els de les altres contrades del Principat, però el model d'Esquerra Republicana permetia de pal·liar-lo als partits que se sentissin comarcalistes.

Lluís M. Xirinacs.

Llengua (i III). Al servei d'aquest poble. Índex. Al servei d'aquest poble. L'esclat de Jesús. Al servei d'aquest poble.

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte