Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

Un de més de vacances. Al servei d'aquest poble. Índex. Al servei d'aquest poble. Usuaris de la Sanitat. Al servei d'aquest poble.

Al servei d'aquest poble.

Avui. Logotip historic.Avui. Divendres, 9 de juny del 1978. Pàgina 5.

Estudiar les qüestions constitucionals.

Llibres de lleis.Deu fer una setmana que vaig demanar des d'aquesta columna la col·laboració de persones i grups socials per a treballar la Constitució de l'Estat espanyol que s'està debatent en el Congrés.

Un bon amic, delicadament, m'insinua que jo havia de deixar clara la intenció de la meva enquesta popular. Certament no suposava que els altres parlamentaris per la seva banda no haguessin consultat àmplies capes del poble. Quedi, doncs, clar, que no tinc el monopoli del poble. És una consulta, no la consulta al poble.

I em van venint cartes i telefonades. Gairebé totes les primeres aportacions són esmenes a la totalitat. I tenen un caire d'antiprojecte. El denominador comú dels judicis majoritaris és el refús del text per contrari als catalans i contrari als obrers. Hi ha qui diu de no votar mentre abans no podem fer la nostra Constitució catalana. Hi ha qui diu de votar en contra. Hi ha qui vol l'acceptació de la Constitució republicana del 1931, que és l'única votada democràticament.

Jo, com a persona, tinc el meu judici fet. però en congelació. Com a ciutadà vaig estudiant les opinions en circulació i faré el judici més tard. Com a senador estic estudiant els textos, les esmenes, els vots particulars, les intervencions en la comissió, el dret comparat, les opinions dels entesos juristes i polítics, etc. I també en formaré judici després.

Penso que és bo per a elevar la consciència social de tots, que com més gent estudiï el projecte punt per punt i abans de decidir res de conjunt tingui un coneixement detallat del text, millor anirà. Demano, doncs, esmenes a la totalitat i als articles, amb unes ratlles de justificació.

Em plauria extraordinàriament poder fer una gran assemblea per a arribar a acords unitaris que reflecteixin la resultant de propostes moltes vegades contradictòries. Però Catalunya no està pràcticament organitzada. Els catalans no acabem de voler organitzar-nos a nivell ciutadà.

Resta, tanmateix, la gent que amb paciència manté l'Assemblea de Catalunya i que el dia 21 del mes passat tractà de la qüestió constitucional. Voldria, també, saber-ne les conclusions.

Lluís M. Xirinacs.

Un de més de vacances. Al servei d'aquest poble. Índex. Al servei d'aquest poble. Usuaris de la Sanitat. Al servei d'aquest poble.

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte