Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

J. M. Muller i J. P. de la Bollardière. Al servei d'aquest poble. Índex. Al servei d'aquest poble. Estudiar les qüestions constitucionals. Al servei d'aquest poble.

Al servei d'aquest poble.

Avui. Logotip historic.Avui. Dijous, 8 de juny del 1978. Pàgina 6.

Un de més de vacances.

Ma d'adult agafant ma de jove.Davant una columna meva, titulada «Societat culpable», Maria Dolors Maduell respon amb un suggeriment.

Quan els veïns d'un lloc afectat es queixen del problema de la delinqüència demanen més il·luminació, més vigilància, més repressió... (solució egoista: el bé per a mi). Quan els veïns veuen els seus fills en perill d'ajuntar-se amb trinxeraires posen el crit al cel i diuen: «Porteu-los al correccional, a la presó, no els deixeu anar!» (solució egoista: el bé per als meus).

Però la solució dels delinqüents és una altra. En el cas dels menors sense família, la solució fóra que en trobessin una de debò i així s'evitaria que anessin relliscant cap a la marginació i la delinqüència. ¿Hi haurà famílies que vulguin acceptar un infant o un adolescent d'aquests a casa seva? No es tracta d'una adopció formal, sinó d'un acolliment, com una mena de llargues vacances en una família d'ambient sa i amable.

Fins ací les reflexions de Maria Dolors. A mi la idea em sembla molt encertada i penso que en aquesta entrada d'estiu moltes famílies ardides, potser, podran programar llurs vacances amb una personeta més, amb un amic més durant aquests dies òptims per a aprofundir una amistat, uns nous lligams comunitaris que, si tot va bé, podran continuar de la forma que sigui, després de les vacances. Així anirem superant amb suavitat el concepte tancat i egoista de la família actual, més atenta a afavorir els seus propis interessos que a servir la societat que l'envolta.

És una bona proposta. Però no oblidem que representa un petit pedaç posat a un agran estrip que no fa més que créixer cada dia que passa per l'egoisme dels poderosos. Cal ensems actuar a nivell polític, especialment de partits avui dia encara massa mancats de programa de lluita contra la marginació social.

Lluís M. Xirinacs.

J. M. Muller i J. P. de la Bollardière. Al servei d'aquest poble. Índex. Al servei d'aquest poble. Estudiar les qüestions constitucionals. Al servei d'aquest poble.

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte