Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

A la recerca del temps perdut. Al servei d'aquest poble. Índex. Al servei d'aquest poble. Els comunistes davant la nació catalana. Al servei d'aquest poble.

Al servei d'aquest poble.

Avui. Logotip historic.Avui. Dijous, 12 de gener del 1978. Pàgina 6.

Mamballetes mallorquines per Catalunya.

El Partit Comunista d'Espanya a les Illes Balears i Pitiüses canviarà de nom i es dirà Partit Comunista de les Illes (PCI). En un míting al teatre Balear de Ciutat de Mallorca, així ho anuncià Francesca Bosch, actual secretària general del partit a les Illes. Del Principat hi assistia Antoni Gutiérrez, secretari general del PSUC i del País Valencià, Pilar Bravo, diputada alacantina.

Sempre he dit que el diferent estatut dels comunistes al Principat, on disposen d'un partit propi, el PSUC, d'una banda, i d'altra al País Valencià i a les illes Balears i Pitiüses, on pertanyen al Partit Comunista d'Espanya, ha perjudicat el comunisme i per tant la classe proletària en aquests darrers països. El vell principi leninista: «Cap privilegi nacional i cap desigualtat nacional», era conculcat. L'excusa ve de la desigual situació de la consciència nacional en el Principat i en la resta dels Països Catalans. Gutiérrez digué a Mallorca que existeix la realitat inqüestionable fruit de les vinculacions històriques, culturals i lingüístiques comunes, si bé no hi ha un nivell de consciència política que permeti en aquests moments una traducció a la pràctica política. Amb això sembla seguir un altre principi leninista que avisa de no afavorir artificialment les nacionalitats.

Lenin en un míting.Però, d'una part, s'oblida la comunicació econòmica cada vegada més important entre els Països Catalans, fa uns dies explicada per Muntaner i Pasqual i d'altres, i potser és la més determinant. S'oblida que Lenin, en la seva carta, «A propòsit del problema de les nacionalitats o sobre l'autonomització» del 31 de desembre del 1922 ordena que es castigui Ordjomikidze, i demana responsabilitats a Stalin i a Dzerjinskij per haver obligat els georgians a entrar en la RSFSR, la federació de repúbliques de Rússia, emprant fins i tot la violència física. Diu: «L'internacionalisme per part de l'anomenada nació gran (malgrat que només sigui gran per les seves violències) no s'ha de reduir a observar la igualtat formal de les nacions, sinó també a observar una desigualtat que de part de la nació opressora, de la nació gran, compensi la desigualtat que pràcticament es produeix en la vida. Qui no ho entengui continua essent petit burgès. És preferible exagerar quant a les concessions i a la suavitat per a les minories nacionals, que pecar per defecte». Àdhuc amenaça amb suprimir la unitat del servei ferroviari, la unitat fiscal, etc., i reduir la unió només al terreny militar i diplomàtic.

No oblidem que el retard de consciència política al País Valencià i a les Illes Balears i Pitiüses té una causa definida: la llarga opressió de la burgesia espanyola, que ha fet imperialisme per mitjà de la gran nació castellana.

Lluís M. Xirinacs.

A la recerca del temps perdut. Al servei d'aquest poble. Índex. Al servei d'aquest poble. Els comunistes davant la nació catalana. Al servei d'aquest poble.

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte