Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

Vertebració i cerebració. Al servei d'aquest poble. Índex. Al servei d'aquest poble. Moviment nacional català. Al servei d'aquest poble.

Al servei d'aquest poble.

Avui. Logotip historic.Avui. Dissabte, 10 de setembre del 1977. Pàgina 7.

Moviments nacionals.

Es una expressió que no ens agrada gaire, per l'ús que se n'ha fet en el període polític que deixem endarrera. Tanmateix, cal recuperar expressions espatllades i rehabilitar-les per causa de llur utilitat.

Ben establerta la diferència, la no interferència i la interdependència dels partits polítics, d'un banda, i dels moviments socials, d'un altra, vull, també, palesar la importància d'aquests moviments socials populars. Representen l'activitat natural de comunitats humanes vives. Hi ha moviments internacionals, zonals, racials, per raó de sexe, nacionals, locals, comunals, laborals, culturals, lingüístics, familiars, etc.

Els intents de muntar una comunitat mundial de nacions, com a infraestructura dels organismes internacionals polítics -ONU, MCE, OUA, etc.- ha desvetllat multitud de dedicacions a les tasques universalistes protagonitzades per gent que se senten «ciutadans del mon». Potser l'intent més bell de moviment universal fou el primitiu cristianisme.

Estretament lligats a la problemàtica econòmica, apareixen els moviments internacionals de classe. El moviment obrer es concreta des de la darreria del segle passat en la Primera, Segona, Tercera i Quarta Internacional, però l'internacionalisme proletari encara no ha assolit la seva vertebració de maduresa. Les diferències econòmiques de zona i la confusió teòrica i política consegüents, ho han impedit fins ara.

També les comunitats nacionals generen poderosos moviments nacionals. Sota les esplèndides tesis leninistes a favor del dret d'autodeterminació de les nacions s'arrauleixen altres tesis, no tan conegudes, però que han estat molt operatives. «Cal respectar les nacions com un residu medieval per raons democràtiques, però són condemnades a extinció.» «El capitalisme ha començat a desfer les nacions, el socialisme, sense intentar-ho directament, farà avançar la desfeta i en l'etapa comunista final no en quedarà res.»

La història no dóna raó a Lenin. Ben al contrari. Mai com en aquest segle XX les nacions oprimides no s'han alçat en moviments nacionals decidits a aconseguir i mantenir la sobirania pròpia. Actualment Catalunya n'és capdavantera a Europa. Demà ho veurem al carrer.

Lluís M. Xirinacs.

Vertebració i cerebració. Al servei d'aquest poble. Índex. Al servei d'aquest poble. Moviment nacional català. Al servei d'aquest poble.

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte