Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

Força popular. Al servei d'aquest poble. Índex. Al servei d'aquest poble. Moviments nacionals. Al servei d'aquest poble.

Al servei d'aquest poble.

Avui. Logotip historic.Avui. Divendres, 9 de setembre del 1977. Pàgina 6.

Vertebració i cerebració.

Un poble viu, en moviment i conscient és com el cos humà, que pertany al grup dels vertebrats. Cada vèrtebra amaga el control d'un territori del cos. Es un control autònom. En la part alta de la columna vertebral, ja dins el cap, existeix un «cervell instintiu» que integra tots els controls territorials. També un poble cal que tingui control popular espontani o «instintiu» per a cada zona i una integració general popular igualment espontània. Un poble que disposa d'aquesta organització popular o social és un poble vertebrat. El Principat de Catalunya, amb les seves assemblees populars de barri, de municipi, de comarca i general és un poble vertebrat. La seva és una vertebració deficient. Resten sense assemblea molts barris, molts municipis i moltes comarques encara. I les assemblees existents frueixen d'uns graus de salut molt variats. Algunes s'esllangueixen, altres estan eufòriques. En aquests dies s'ha disparat la regió de Girona.

El que he dit fins ací pertany a la zona de l'instint col·lectiu. En el cos humà el cervell racional no és dins dels circuits de la xarxa instintiva. És posat en derivació, afegit. Així l'instint i la raó mantenen llur pròpia autonomia i, tanmateix, romanen interconnectats. També en l'organització dels pobles cal distingir el nivell popular autònom i font de tota sobirania del nivell del poder polític subsidiari, posat en derivació per a afegir, a les síntesis científiques, fins al màxim possible, dels polítics. Vertebració i cerebració. Instint i raó. El Principat de Catalunya té ambdues coses. Durant llargs i difícils anys de clandestinitat, ha anat creant el seu cervell polític i conservat vives les mínimes institucions d'Estat de què fruïa en els temps anteriors de llibertat.

Ara el cervell català acaba de tancar la transcendental negociació amb Madrid, amb aquell estil fi i diplomàtic propi del cervell. I, amb autonomia i interconnexió, el cos vertebrat català prepara la diada de l'Onze de Setembre a tot el Principat i a Barcelona amb l'estil ferm i dreturer propi d'aquella meravella de la naturalesa que és l'animal vertebrat. Que una cosa, doncs, no interfereixi en l'altra.

Lluís M. Xirinacs.

Força popular. Al servei d'aquest poble. Índex. Al servei d'aquest poble. Moviments nacionals. Al servei d'aquest poble.

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte