Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Home | Who are we? | Links | Contact and email | Blog

Books and documents:

A short history of money.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

Communal Capitalism.
Agustí Chalaux de Subirà.

An instrument to build peace.
Agustí Chalaux de Subirà.

Semitic legends concerning the bank.
Agustí Chalaux de Subirà.

Telematic currency and market strategy.
Magdalena Grau, Agustí Chalaux.

The power of money.
Martí Olivella.

X ray. The Earliest Precursor of Writing. Índex. The Earliest Precursor of Writing. Índex. The Earliest Precursor of Writing.

The Earliest Precursor of Writing.

Image 10. Tablets from Uruk show the convex shape that may reflect their evolution from hollow bullae, Impressions represent numerals. Tablets are in the Pergamon Museum in Berlin.

Tablet from Uruk. Tablet from Uruk.

X ray. The Earliest Precursor of Writing. Índex. The Earliest Precursor of Writing. Índex. The Earliest Precursor of Writing.

Home | Who we are? | Links | Contact and email