Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Les «Cent passes d’una via d’humanitat» de Lluís Maria Xirinacs.
Dolors Marin Tuyà.
Articles publicats en la revista Penedès Econòmic.

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

Decrets Llei per una constitució del segle XXI. Decret Llei 53. Desarmament total de la població. Decrets Llei per una constitució del segle XXI. Índex. Decrets Llei per una constitució del segle XXI. Índex.

Decrets llei per una constitució del segle XXI.

Decret Llei 54. Supressió instrumental de tots els crims, delictes i faltes per diner.

Exposició de motius (1r. esborrany):

La finalitat normal d'una societat realment auto-moralitzant és d'anar posant constantment les «coses» tan clares que les mentides, la hipocresia, l'ocultació, etc. siguin instrumentalment impossibles.

Aquesta finalitat, no negada fins ara, no ha pogut ésser portada a la pràctica, ja que la moneda ANÒNIMA, SENSE LLIGAM PRECÍS I AUT0PR0CLAMAT AMB LES PERSONES RESPONSABLES de cada moviment de diner, permetia tots els moviments en buit tantes vegades i en tanta quantia com convenia als poderosos, als criminals i als delinqüents.

En el sistema monetari vigent segons Decret Llei 05, el diner comptable («factura-xec») no pot circular en buit: tot moviment elemental de diner abstracte és, a més a més d'AUTO-PERSONALITZANT I AUTO-RESPONSABILITZANT, exactament paral·lel i en sentit contrari DEL MOVIMENT CONCRET DE CONCRETES MERCADERIES LEGALS (és a dir: exclusivament les que seran inscrites i s'aniran inscrivint en l'aranzel mercantil de la comunitat geopolítica i de cada tractat inter-estatal de comerç).

No hi ha doncs possibilitat de CAP CRIM, CAP DELICTE O CAP FALTA TRADICIONALS per mitjà de diner ANÒNIM, IMPERSONAL, AUTO-IRRESPONSABILITZANT.

Malgrat tot, ni legislador ni jutges, poden ésser tan ingenus de creure que el problema ja està definitivament resolt.

El canvi radical en el sentit moral de la nostra multi-mil·lenària civilització no pot implicar, -per definició de la mateixa intel·ligència i llibertat més pregones de l'home-, una tal solució definitiva: la malícia és inherent a la naturalesa humana i en una visió conjunta i lúcida de la global evolució de la nostra espècie, no es pot negar que, potser en la mateixa proporció que la bondat, aquesta malícia és un camí de progrés per la comunitat, ja que imposa a l'autoritat legitima unes reaccions d'autodefensa què, si no cau en excessos tan arbitraris i irresponsables com els mateixos crims i delictes perseguits, augmenten la intel·ligència i la llibertat profundes i acumulades de tots els homes.

Exposició de motius (2n. esborrany):

Tots els crims, delictes i faltes antisocials per raó de diner, exhaustivament descrits en tota la literatura mundial des de fa milers d'anys seran tecnològicament, és a dir instrumentalment impossibles en el nou sistema monetari AUTO-PERSONALITZANT I AUTO-RESPONSABILITZADOR, SENSE CAP POSSIBILITAT REAL de circulació monetària en el buit.

No cal creure, ingènuament, que la present constitució, amb la seva nova reglamentació monetària, doni una solució definitiva a la criminalitat i la delinqüència, més o menys connatural i inherent a tota la societat humana. Simplement s'ofereix, ara i aquí, la possibilitat tecnològica de passar d'una vella anti-civilització d'escassesa, crims, delictes i faltes anti-socials ben coneguts, a una nova auto-civilització d'abundància, llibertats concretes, harmonia i convivència auto-socials, fins ara desconeguda, en la qual caldrà que la sempre i arreu renaixent malícia humana trobi el temps i els mitjans per a inventar nous tipus de crims, delictes i faltes anti-socials.

No es pot dubtar que la malícia humana ho sabrà fer, tard o d'hora, però cal dir que, en una última consideració, aquesta capacitat humana d'inventar nous desigs i temptacions de mal contra el proïsme, és finalment un bé per a tota la humanitat, car qualsevol regressió en la moral d'una minoria comporta, sempre, arreu i en tot, un progrés ètic, un afinament de la consciència en la majoria de les persones.

(Aquí es veu l'esperit de l'Agustí. En un Estat de benestar la malícia seria minoritària).

§ Article 1. Totes les penes, sentenciades segons els anteriors Decrets Llei, podran ésser complertes pel condemnat, segons lliure decisió i eventual decisió del jutge sentenciador: (el condemnat podrà triar).

1. o bé en les forces armades de l'Estat (casos de violència armada)
2. o bé en exili interior (casos de delicte per raó de diner) (no és el mateix un delicte de violència que un delicte d'estafa)
3. o bé en exili exterior, si el condemnat és estranger;
4. o bé en presó tradicional, segons el règim que mereixi la seva conducta.

§ Article 2. Jutges i militars, de comú acord, faran els possibles perquè el màxim de sentenciats per delictes o crims, sobretot en cas de no reincidència, puguin ésser recuperats socialment, gràcies a l'organització interna de la Justícia i de l'Exèrcit, sense cap atenuació de llur rígida i necessària disciplina.

Decrets Llei per una constitució del segle XXI. Decret Llei 53. Desarmament total de la població. Decrets Llei per una constitució del segle XXI. Índex. Decrets Llei per una constitució del segle XXI. Índex.

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte