Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Les «Cent passes d’una via d’humanitat» de Lluís Maria Xirinacs.
Dolors Marin Tuyà.
Articles publicats en la revista Penedès Econòmic.

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

Decrets Llei per una constitució del segle XXI. Decret Llei 51. Organització social i unificació tècnica de les forces armades. Decrets Llei per una constitució del segle XXI. Índex. Decrets Llei per una constitució del segle XXI. Decret Llei 53. Desarmament total de la població.

Decrets llei per una constitució del segle XXI.

Decret Llei 52. Prohibició de tot uniforme fora dels terrenys militars i de les missions policíaques.

Exposició de motius:

L'execució immediata de l'anterior Decret Llei encomanada a un cos militar existent, en honor a la seva llarga tradició de fidelitat, lleialtat i disciplina, malgrat els atacs rebuts, directes o dissimulats, perpetrats pels règims anteriors, permet de decretar a continuació el desarmament total de tots els ciutadans i de totes les ciutadanies.

La nostra auto-política de no-violència activa ens porta constitucionalment:

1. a limitar l'ús de la força coercitiva al monopoli legal de l'Estat i la Justícia:

2. a fer-ne portar doncs la responsabilitat personal, respectivament:

2.1. al Cap de l'Estat i els Presidents de les Autonomies locals, als quals el Cap de l'Estat n'hagi fet delegació constitucionalment expressa;
2.2. als jutges:
2.2.1. d'instrucció activa;
2.2.2. de Tribunals constituïts per jutjar cada cas concret;
2.2.3. encarregats dels diferents sistemes penitenciaris, de cada condemnat concret i de tots els condemnats pels anteriors Tribunals.

3. a basar dit monopoli, respectivament Estatal i Justicial, de la força coercitiva, en la restricció (màxima i òptima, tecnològicament possible), de la violència incontrolada, a través del desarmament total de la població.

En conseqüència, decretem constitucionalment:

§ Article 1. Cap uniforme, fora del militar o del policial serà permès a qualsevol ciutadà o/i a qualsevol ciutadania, per cap motiu. (Va en contra no dels militars, si no de les bandes armades, skins, ... ja que darrere l'uniforme la gent pot tendir a fer el bèstia)

§ Article 2. El més petit intent d'uniformitzar qualsevol distintiu de tipus partidista violent, serà castigat, per una pena, a cada persona i a totes les persones en flagrant delicte, de cinc anys com a mínim d'incorporació a l'Excèrcit Professional-Comunitari.
(Si volen ser violents que vagin a l'exèrcit).

§ Article 3. Qualsevol inducció a la violència o/i el portar un uniforme qualsevol per part de persones no subjectes a estricta disciplina militar o policial, serà castigada amb 10 anys, aplicable a cada persona individual-delictiva i a totes les persones del conjunt.

Per més legal que hagi estat llur constitució anterior, tota associació que hagi avalat, com a grup organitzat, l'anterior delicte d'uniformització pro-violenta, serà immediatament dissolta per sentència Judicial.

Decrets Llei per una constitució del segle XXI. Decret Llei 51. Organització social i unificació tècnica de les forces armades. Decrets Llei per una constitució del segle XXI. Índex. Decrets Llei per una constitució del segle XXI. Decret Llei 53. Desarmament total de la població.

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte