Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Les «Cent passes d’una via d’humanitat» de Lluís Maria Xirinacs.
Dolors Marin Tuyà.
Articles publicats en la revista Penedès Econòmic.

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

Decrets Llei per una constitució del segle XXI. Decret Llei 07. Sobre funcionaris cessats. Decrets Llei per una constitució del segle XXI. Índex. Decrets Llei per una constitució del segle XXI. Decret Llei 09. Diferenciació telemàtica-cibernètica dels establiments comptables i dels c.c.

Decrets llei per una constitució del segle XXI.

Decret Llei 08. Supressió radical de tota misèria i marginació per raó de diner.

(Són intolerables en una societat tan rica com la nostra).

Exposició de motius:
Una comunitat s'arruïna més fàcilment en l'aspecte moral que no pas en el material. Cal doncs que el poble faci el necessari perquè no sigui possible, en la vida de cada dia la seva ruïna moral.
En l'aspecte material, un poble no s'arruïna així com així, hi cal una prèvia ruïna moral. Si una comunitat està moralment plena de coratge i de força creativa de bellesa cultural i de bens utilitaris, res ni ningú la pot arruïnar.
(És per això que sobreviuen a Palestina, per la sola força moral, una sola persona no ho pot fer, però el conjunt sí.)

§ Article 1. En espera d'una radical normalització dels sobre-salaris socials financers(que s'acaben, que no hi ha retorn) a totes les persones de l'entera comunitat geo-política, quantes, persones individuals i familiars sofreixen actualment de misèria i marginació anti-social per raó de diner, tindran prioritat per a obrir comptes corrents individuals i familiars en les caixes d'estalvi.
(Salari social és un sobresalari, que pot ser per ser mare, per una invalidesa etc.)

§ Article 2. En aquests comptes-corrents, se'ls hi abonarà trimestralment i per anticipat:

1. en els c/c individuals, el salari d'atur forçós actualment decretat, multiplicat pel coeficient 3 (això ho ha de cobrar tothom)

2. en els c/c familiars oberts exclusivament a la mare de família, (en cas de viduïtat, al pare de família; i en cas d'orfandat o abandó, als tutors legals), els sobre-salaris familiars actualment decretats, multiplicats pel coeficient 10. (classes marginades, s'han de compensar per que han estat maltractats. L'Agustí posava com exemples: les dones, els gitanos, la guàrdia civil, etc).

§ Article 3. Des de la publicació del present decret-llei, la Justícia, a través de les seves demarcacions-jurisdiccions ètniques, crearà, en els barris, municipis, viles i comarques, primerament en els hi hagi més forta proporció dels c/c anteriorment especificats, tribunals de protecció a les persones individuals i familiars.

3.1. Aquests tribunals seran a càrrec d'un sol jutge vocacional, el qual tindrà a la seva disposició, a simple demanda, justificada pel nombre i la complexitat de casos a protegir, tants auxiliars de jutjat, policia judiciaria, assistència social, etc. jutgi necessaris per a la seva comesa.

3.2. Aquests tribunals crearan un registre molt detallat de totes les persones individuals i familiars protegides

3.3. Mentre no existeixi una legislació general adient amb referència a tots els casos de necessària protecció social, el jutge únic de cada un d'aquests tribunals, d'acord amb la legislació no específicament derogada, establirà la seva pròpia jurisprudència.

Decrets Llei per una constitució del segle XXI. Decret Llei 07. Sobre funcionaris cessats. Decrets Llei per una constitució del segle XXI. Índex. Decrets Llei per una constitució del segle XXI. Decret Llei 09. Diferenciació telemàtica-cibernètica dels establiments comptables i dels c.c.

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte