Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Les «Cent passes d’una via d’humanitat» de Lluís Maria Xirinacs.
Dolors Marin Tuyà.
Articles publicats en la revista Penedès Econòmic.

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

Decrets Llei per una constitució del segle XXI. Decret Llei 06. Simplificació fiscal. Decrets Llei per una constitució del segle XXI. Índex. Decrets Llei per una constitució del segle XXI. Decret Llei 08. Supressió radical de tota misèria i marginació per raó de diner.

Decrets llei per una constitució del segle XXI.

Decret Llei 07. Sobre funcionaris cessats.

(L'Agustí creia que els polítics i els funcionaris eren els més fàcilment corruptes. Què faria amb els funcionaris?. L'Agustí no els necessita però els hi dona un sou multiplicat per tres perquè es jubilin tranquils).

Exposició de motius:

A fi d'evitar que una part important de ciutadans no caiguin en estat de defraudació reconcentrada, i animin un clima de guerra civil a més o menys llarg termini, és a dir de guerra in-civil, com ha passat tantes vegades en la historia i inclús en la historia recent de la nostra comunitat geo-política quan era anti-política (1908-1936-1939-1980 ...), cal que el poble s'adoni plenament de que el sacrifici transitori què se li demana a favor dels funcionaris tecnològicament cessats és sempre, arreu i en tots els aspectes, molt menys costós que les destruccions definitives ocasionades per una guerra in-civil, àdhuc considerada curta i victoriosa pels seus impulsors més temeraris i imprudents.

§ Article 1. Tot funcionari tecnològicament cessat per l'aplicació dels presents decrets-lleis, declararà els seus ingressos actuals de funcionari sense cap mena de control. La quantia total indicada per ell serà multiplicada pel coeficient 3 i aquesta jubilació li serà pagada cada mes, per la caixa d'estalvis corresponent al seu domicili, per mitjà del «xec-funcionari-cessat» .

§ Article 2. Tot funcionari cessat no pot perdre aquest estatut vitalici, si no és:

1. per pròpia dimissió
2. per sentència de tribunals:
2.1. si ha faltat a una mínima lleialtat en la declaració dels seus ingressos de funcionari en el moment de cessar
2.2. si falta a qualsevol llei general o reglamentació especifica

Decrets Llei per una constitució del segle XXI. Decret Llei 06. Simplificació fiscal. Decrets Llei per una constitució del segle XXI. Índex. Decrets Llei per una constitució del segle XXI. Decret Llei 08. Supressió radical de tota misèria i marginació per raó de diner.

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte