Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Les «Cent passes d’una via d’humanitat» de Lluís Maria Xirinacs.
Dolors Marin Tuyà.
Articles publicats en la revista Penedès Econòmic.

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

3.2.9. Forces armables: Exèrcits i Policies. Disseny de civisme. Índex. Disseny de civisme. 3.2.11. Sistema penitenciari. Disseny de civisme.
Disseny de civisme.

3.2.10. Desarmament total de la població.

La clarificació, responsabilització i disciplina de les forces armables permet legislar a continuació el desarmament total dels ciutadans i dels col·lectius.

La no violència activa, en aquest context, porta a limitar l'ús de la força coercitiva al monopoli legal de l'Estat i de la Justícia per tal de fer-ne concentrar la responsabilitat personal, d'una banda, al Cap d'Estat i als Presidents de les Autonomies locals (als quals el cap d'Estat n'ha fet delegació expressa) i, de l'altra, als jutges d'instrucció de Tribunals constituïts per jutjar cada cas concret i als jutges encarregats dels diferents sistemes penitenciaris de cada condemnat concret i de tots els condemnats pels anteriors Tribunals.

Aquest monopoli de la coerció, respectivament Estatal i Judicial, demana la restricció -màxima i òptima possible tecnològicament- de la violència incontrolada a través del desarmament total de la població.

En aquest sentit, tot acte documentat de violència, executat per ciutadans o col·lectivitats, demana una condemna pels seus responsables que sigui coherent amb aquest actes: la incorporació forçada a l'exercit -Federal o Cívic- segons gravetat de l'acte i qualificació del jutge. L'exercit és el «lloc natural» de la violència estrictament imprescindible a la convivència i pau ciutadana. Aquesta condemna a l'exèrcit pot ser:

 • Fins a 3 anys, per tot acte de violència verbal no escrita, testificadament documentada.
 • Fins a 6 anys, si l'acte de violència és per escrit.
 • Fins a 9 anys, si l'acte és de violència física amb danys lleugers a altri, i si hi ha confessió espontània.
 • Fins a 12 anys si no hi ha confessió i cal establir documentàriament i contradictòriament l'acusació.
 • Fins a 12 anys, la tinença fora de domicili privat o recinte professional, de qualsevol instrument contundent «arma de cop» o penetrant «arma blanca».
 • Fins a 15 anys, servir-s'en, sense ferides greus.
 • Fins a 20 anys, servir-s'en amb ferides greus.
 • Fins a 15 anys, guardar en el propi domicili o portar a sobre qualsevol arma de foc.
 • Fins a 25 anys, l'ús d'arma de foc, sense víctimes.
 • Fins a 30 anys, si hi han ferits.
 • Fins a 40 anys. si hi han morts.

Les armes de caça, de tir (esport), de defensa... podran, a nom de cada propietari, ésser guardades en la caserna territorial més propera de la Policia de Seguretat. Llur tinença i utilització només seran permeses amb l'autorització escrita en document feafent pel cap de Policia de Seguretat responsable, si és possible, en grup manat per un oficial: en tots els casos, a l'interior d'un espai o territori ben delimitat (barri, municipi, comarca...) i per un temps molt curt, àdhuc en terreny completament despoblat. Les infraccions seran castigades, en el cas del cap de Policia responsable, a 10 anys de presó militar, en el cas de qualsevol ciutadà, fins a 20 anys d'incorporació a l'Exèrcit.

Tot militar o policia de seguretat trobat armat, sense permís del seu superior directe, fora de terrenys militars, serà castigat, en temps de pau:

 • Si no és oficial. a 20 anys de presó militar.
 • Si és oficial, a 40 anys de presó militar (o pena de mort).

Llur superior d'unitat en serà totalment responsable per no haver exercit l'autoritat i vigilància necessàries.

Cap policia de Pau Cívica no pot portar armes de foc, ni servir-s'en, sense el permís del seu superior directe d'unitat.

La Justícia farà públiques ordenances per a tot allò referent a eventual armament i utilització del mateix, en casos concrets en què sigui necessari.

Cap uniforme, d'intenció partidista violenta, fora del militar o del policial. no serà permès a qualsevol ciutadà o col·lectiu, per cap motiu. El més petit intent d'implantar qualsevol distintiu de tipus partidista violent serà castigat, en flagrant delicte, com a mínim a cinc anys d'incorporació a l'Exèrcit. Qualsevol inducció a la violència o a la tinença d'uniforme partidista violent per part de persones no subjectes a estricta disciplina militar o policial, serà castigada a 10 anys, aplicable a l'individu o al grup en qüestió. Malgrat llur constitució anterior sigui legal, tota associació que hagi avalat, com a grup organitzat, l'anterior delicte d'uniformació pro-violenta, serà immediatament dissolta per sentencia judicial.

Versió 1987.

3.2.9. Forces armables: Exèrcits i Policies. Disseny de civisme. Índex. Disseny de civisme. 3.2.11. Sistema penitenciari. Disseny de civisme.

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte