Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Les «Cent passes d’una via d’humanitat» de Lluís Maria Xirinacs.
Dolors Marin Tuyà.
Articles publicats en la revista Penedès Econòmic.

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

3.2.6. La Justícia. Disseny de civisme. Índex. Disseny de civisme. 3.2.8. Defensa i seguretat. Disseny de civisme.
Disseny de civisme.

3.2.7. Partits i moviments polítics.

Els partits i moviments polítics estaran acollits a l'Estatut Liberal. Seran de lliure formació i inscripció, com qualsevol associació ciutadana no lucrativa. Rebran igual pressupost ordinari i extraordinari en funció del nombre de socis i, per tant, no podran cobrar quotes ni rebre donacions particulars (excepte sota sanció de la Justícia i administració de la Caixa de Consignacions). Els professionals liberals no podran, però, afiliar-se.

Els partits podran presentar candidatures a tots els legislatius (des del parlament de barri al parlament federal) però no ho podran fer ni a Executius ni a Cambres Consultives (elegides aquestes entre els professionals liberals).

L'única limitació per la il·legalització judicial d'un partit és la de que fomenti o porti a terme la violència armada.

L'organització interna d'un partit es regirà per la de les associacions liberals: eleccions separades entre legislatiu i executiu.

La seva funció serà la de far participar els ciutadans i representar-los en totes les cambres legislatives en que hagin rebut la confiança d'aquells.

Els partits no podran presentar, en canvi, candidats a eleccions executives. Ja que aquestes solament han d'elegir gestors responsables independents encarregats de dur a terme les lleis emeses pels legislatius, on s'expressa la voluntat popular. Si s'accepta la militància de partit als membres dels executius -com als membres de la Justícia- es cau ràpidament en una aplicació partidista de les lleis que afavoreix el manteniment del poder del partit majoritari.

Els partits polítics s'hauran d'adaptar al nou marc constitucional tendint a una mentalitat i una pràctica diferent de les actuals, que superin les simplistes i populistes divisions entre dretes i esquerres, que amaguen tot tipus d'interessos i ambigüitats. Serà més fàcil avaluar els partits segons la seva pràctica afavoridora del joc net i de les solucions racionals (malgrat que puguin fer perdre vots): segons la capacitat d'acceptació de la raó de l'adversari (mes enllà dels interessos del partit); segons la coherència en el acompliment de les promeses electorals...

Versió 1987.

3.2.6. La Justícia. Disseny de civisme. Índex. Disseny de civisme. 3.2.8. Defensa i seguretat. Disseny de civisme.

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte