Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Les «Cent passes d’una via d’humanitat» de Lluís Maria Xirinacs.
Dolors Marin Tuyà.
Articles publicats en la revista Penedès Econòmic.

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

3.1.7. Llei electoral de les col·lectivitats liberals. Disseny de civisme. Índex. Disseny de civisme. 3.1.9. Comandament executiu. Disseny de civisme.
Disseny de civisme.

3.1.8. Òrgans de comandament liberal.

Totes les col·lectivitats liberals tindran els següents òrgans de comandament, constitutivament i constitucionalment ben separats:

  1. Un òrgan de comandament executiu, elegit per sufragi universal i directe de tots els membres inscrits en la col·lectivitat.
  2. Dos òrgans de comandament legislatiu:
    • La cambra de delegats o diputats elegits per sufragi universal i directa de tots els membres inscrits.
    • La cambra de senadors elegits com a representants de les naturals especialitzacions o porcions de territori.
  3. Un òrgan consultiu, format per professionals liberals elegits per llurs respectius col·legis o sectors d'activitats professionals, de consulta obligada en tot assumpte legislatiu que toqui a l'activitat corresponent de cada cambra.

Aquests òrgans, molt ben diferenciats, s'han de formar separadament i han de ser totalment independents, per tal que les funcions respectives puguin ser dutes a terme amb eficàcia. Cal evitar, tant el «parlamentarisme executiu» (el partit de l'executiu te majoria en el parlament = dictadura encoberta) com el «poder fàctic» de funcionaris o consultors no electes (grups de pressió).

Versió 1987.

3.1.7. Llei electoral de les col·lectivitats liberals. Disseny de civisme. Índex. Disseny de civisme. 3.1.9. Comandament executiu. Disseny de civisme.

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte