Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Les «Cent passes d’una via d’humanitat» de Lluís Maria Xirinacs.
Dolors Marin Tuyà.
Articles publicats en la revista Penedès Econòmic.

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

2.13.1. Consum i consumisme. Disseny de civisme. Índex. Disseny de civisme. 2.13.3. Exclusiva publicitat pels gremis. Disseny de civisme.
Disseny de civisme.

2.13.2. Protecció al consumidor i control de qualitat.

El corrent d'opinió creixent, recollit en nombroses associacions, sobre la defensa del consumidor, podrà desenvolupar-se amplament gràcies al conjunt de mesures que cal aplicar en el cicle del consum.

Aquestes associacions acollides a l'Estatut Liberal, i finançades, per tant, amb pressupost comunitari, gaudiran d'un conjunt d'instruments molt eficaços per a una defensa real del consumidor:

 • la publicitat per Gremi substituint el publicisme per empresa;
 • la publicitat tècnica-especialitzada elaborada en cada Gremi per a consulta d'experts, també gratuïta i lliure;
 • la independència dels col·legis de metges, veterinaris, assistents sanitaris i socials... d'arquitectes, enginyers... tots ells acollits a l'Estatut Liberal, als quals la llei constitucional corresponent encarregarà de la vigilància de la qualitat de les mercaderies de consum en allò que la seve especialitat els competeixi;
 • la independència dels laboratoris d'anàlisis químics-físics-biològics, garantida per llur Estatut Liberal, a tots els necessaris nivells d'autonomies locals (municipis, comarques, ètnies, inter-ètnies...) i en l'àmbit global de la societat geopolítica: es podrà obtenir d'ells gratuïtament i sense interferències (obligats per secret professional des de la petició d'anàlisi fins a la documentació pública final) informes tècnics sobre la qualitat de tots els productes que hom els hi sotmeti a estudi.
 • la Justícia Econòmica Especialitzada en Ecologia oberta a qualsevol denúncia o litigi per incompliment de les lleis mínimes d'ecologia i de la seva aplicaci6 reglamentaria pels Gremis, en les empreses.

Els consumidors, associats o no, podran exigir un control de qualitat basat en els següent principis i mecanismes:

 1. La finalitat del mercat llibertari és la de facilitar al client les mercaderies produides:
  • en quantitat suficient, per tal que no hi hagi desabastament en cap sector o territori del mercat:
   • en funció de les necessitats de tota mena del propi poble i d'altres pobles que es vulgui ajudar;
   • en funció de la lliure voluntat de compra de cada lliure ciutadà o col·lectivitat: llur capacitat de compra està assegurada (ja sigui de solvència i origen privats-salarials, ja sigui de solvència i origen comunitaris-crediticis o financers).
  • en qualitat suficient, segons demanda culturalment progressiva de la clientela.
 2. El control de qualitat serà preocupació i responsabilitat legal bàsica dels Gremis, en Estatut Liberal, que confederaran totes les empreses i tots els productors.
 3. La publicitat d'empresa comercialista actual quedarà prohibida per llei i serà substituïda per una publicitat objectiva realitzada pel Gremi.
 4. Les denúncies per falta de qualitat d'un producte poden presentar-se al Gremi corresponent o a la Justícia especialitzada, per qualsevol persona individual o col·lectiva, privada o pública, a través de llurs advocats propis o d'ofici i, en el cas de la Justícia, pels fiscals o defensors del poble.
 5. Els Gremis tindran l'obligació estricta de contestar tota denúncia de falta de qualitat en el termini màxim de 3 mesos, segons la tecnologia més avançada: laboratoris propis especialitzats al màxim i instal·lats de manera òptima, d'acord amb les respectives possibilitats financeres.
 6. La Justícia especialitzada també disposarà dels propis laboratoris necessaris tecnològicament per a poder contrastar, sota la seva pròpia responsabilitat jurídica, tota la documentació aportada per les tres parts: la denunciant, la gremial i l'empresa denunciada.
 7. Els laboratoris independents, tant d'entitats liberals (universitats, facultats, escoles tècniques i professionals, alts centres d'estudis i investigacions de ciència aplicada i tecnologia avançada...) com d'empreses utilitàries, poden estudiar en concurrència qualsevol dels aspectes tècnico-documentaris a petició motivada de les parts implicades en el procés, inclosa la mateixa Justícia. Acceptada la responsabilitat primera de l'estudi encomanat, hauran de continuar-lo fins al final amb presentació d'una memòria exhaustiva sobre el mateix. Totes les parts implicades poden demanar a la Justícia corresponent que dicti l'obligació legal per a qualsevol d'aquests laboratoris independents de procedir a l'estudi tècnic demanat. A la fi del procés, el Tribunal especialitzat dictaminarà a qui correspon el pagament de la factura del laboratori utilitari-empresarial eventualment emprat. En el cas del consumidor privat o social liberal aquest eventual pagament serà a càrrec de les finances comunitàries.
 8. El Tribunal especialitzat en la garantia de les mercaderies produïdes dictarà, al final, segons documentació completa i procés judicial, la seva sentència tendent a penalitzar l'empresa responsable, a donar satisfacció moral i, si cal, pecuniària, al client defraudat, i a obligar les empreses del Gremi concret a una elevació constant de qualitat i corresponent informació al públic a través de publicistes capacitats.

Versió 1987.

2.13.1. Consum i consumisme. Disseny de civisme. Índex. Disseny de civisme. 2.13.3. Exclusiva publicitat pels gremis. Disseny de civisme.

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte