Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Les «Cent passes d’una via d’humanitat» de Lluís Maria Xirinacs.
Dolors Marin Tuyà.
Articles publicats en la revista Penedès Econòmic.

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

2.8.5. Preus mínims de cost i de venda. Disseny de civisme. Índex. Disseny de civisme. 2.8.7. Saldos en sectors marcantils productius 'saturats'. Disseny de civisme.
Disseny de civisme.

2.8.6. Publicitat per Gremi i supressió del publicisme d'empresa.

Es proposa la supressió del publicisme per empresa i la seva substitució per una equilibrada publicitat feta pel Gremi sota Estatut Liberal.

La publicitat per empresa ha d'ésser radicalment suprimida, doncs és sempre un instrument d'engany al comprador i de competència deslleial entre les empreses, ja que només les més potents poden desprendre les immenses quantitats que avui es dediquen a publicisme estúpid i consumista, causa d'estancament i immobilisme del mercat dominat per les grans empreses monopolístiques o oligopolístiques.

La publicitat per empresa ha d'ésser substituïda, segons Constitució, per un sistema de publicitat gremial. Aquest sistema ha de proporcionar al públic comprador la màxima i òptima informació tècnica i comercial sobre cada mercaderia posada a la venda. Cada gremi elaborarà uns llistats de tots els productes propis del ram amb la guia de les empreses que els produeixen. Aquests llistats -sense descurar la part agradable que tota publicitat ha de tenir- donaran les característiques peculiars de cada producte, els avantatges i inconvenients de cada qualitat, el seu preu de venda lliure corresponent a cada empresa, segons qualitat i quantitat, l'influx sobre la salud i l'ecologia...

És evident que aquestes guies publicitàries gremials poden ésser molt fàcils de consultar gràcies a les modernes tecnologies telemàtiques (videotext...) que permeten la consulta des de casa o dels del mateix establiment de venda.

La difusió i consulta d'aquesta publicitat serà totalment gratuïta per a tothom, com també qualsevol consulta més a fons que vulgui fer qualsevol expert en els arxius tècnics del Gremi.

De nou, l'autoresponsabilització dels propis implicats, en vigilància i garantia del conjunt de la competència en el Gremi i sota la protecció de la Justícia especialitzada, permet afrontar una informació importantíssima amb caràcter independent -els tècnics del Gremi estan acollits a l'Estatut Liberal- que eviti el foment del consumisme enganyós i la competència deslleial entre les mateixes empreses.

Cal, en defintiva, arribar a què la publicitat comercial de cara als compradors (empreses, professionals i institucions liberals, consumidors individuals i familials) sigui un real element d'educació i instrucció del poble gràcies a la seva objectivitat i serietat informativa.

Si avui el publicisme ha esdevingut tant important per les grans empreses és perquè, sense ell, perillen de no poder vendre les seves mercaderies. Però, en un sistema monetari informatiu i redistribuidor de diner en funció dels excedents de producció inversiva i consumptiva, els stocks ja no són el perill de les empreses eficaçes i intel·ligents, sobretot si poden oferir els seus productes en igualtat d'informació al públic.

La supressió d'aquest tipus de publicisme actual, permetrà abaratir els costos de producció i oferir un producte de més qualitat.

Versió 20 de febrer del 1989.

2.8.5. Preus mínims de cost i de venda. Disseny de civisme. Índex. Disseny de civisme. 2.8.7. Saldos en sectors marcantils productius 'saturats'. Disseny de civisme.

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte