Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Les «Cent passes d’una via d’humanitat» de Lluís Maria Xirinacs.
Dolors Marin Tuyà.
Articles publicats en la revista Penedès Econòmic.

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

2.8.2. Salaris. Disseny de civisme. Índex. Disseny de civisme. 2.8.4. Aranzel de marcaderies legals. Disseny de civisme.
Disseny de civisme.

2.8.3. Primes a la producció.

Es proposa una llei mínima de primes a la producció sobre la qual establir en cada empresa l'acord amb els col·laboradors.

Totes les primes que, de comú acord amb llur personal, vulguin les empreses utilitàries establir internament a favor d'un treball més productiu (quantitat) i selecte (qualitat) hauran de respectar la llei mínima de primes que tindrà en compte les següents consideracions.

Les primes hauran d'ésser per sobre i a més del sou mensual fix, pactat lliurement entre empresa i col·laborador per contracte individual, però, en tots els casos aquest sou, ha d'ésser com a mínim igual i generalment superior al salari mínim interprofessional utilitari (per exemple, el doble del sss d'atur froçós).

Les primes, quan correspongui llur pagament, seran incloses en la nòmina mensual de l'empresa en la que s'indicarà el total net a cobrar per cada col·laborador. Aquest rebrà personalment el full on seran consignades, amb detall, totes ls seves remuneracions salarials (sou fix més primes).

Les primes podran ser individuals i col·lectives, amb les següents característiques:

Les primes individuals són un mitjà per augmentar, en plena llibertat de mercat tant la lliure competitivitat entre empreses a la recerca de bons col·laboradors (per el propi i recíproc perfeccionament productiu), com la lliure competitivitat entre col·laboradors individuals dintre cada empresa.

Les primes col·lectives tenen una triple finalitat:

  • Cohesionar l'interés de tots els col·laboradors de cada element productiu-col·lectiu (colla, secció, divisió, unitat de producció, empresa global) a l'entorn d'una màxima i òptima producció, amb utilització plena de totes les intal·lacions i tota la tecnologia posades al servei de cada col·lectiu laboral.
  • Reforçar l'autodisciplina i eficàcia laboral productiva dintre cada element productiu-col·lectiu, fent refusar, pels propis companys, els col·laboradors que, pels motius que sigui, no són ni prou eficaços ni prou competents per assolir una producció mínima en qualitat i quantitat, fixada experimentalment pel mateix personal en votació conjunta.
  • Permetre al Comité Laboral, i a la mateixa direcció, tenir elements per a buscar eventual cabuda eficaç en l'organització total de l'empresa, a qualsevol col.aborador que, si bé no ha encaixat entre els seus companys de determinats elements productius-col·lectius, pot ser interesant en d'altres per les seves virtualitats personals i tècniques.

Aquestes primes col·lectives seran de conveni intraempresarial entre la direcció de l'empresa i la totalitat del seu personal, a través del Comité Laboral. Es calcularan en un tant per cent del total pagat per l'empresa a títol de primes individuals. Per exemple:

  • un 25% a la colla
  • un 20% a cada secció
  • un 15% a cada divisió especialitzada
  • un 10% a cada unitat de producció
  • un 5% al personal conjunt de tota l'empresa

És a dir, si el total de primes individuals (en la colla, la secció, la divisió, la unitat de producció, tota l'empresa) ha estat respectivament x1, x2, x3, x4, x5, el col·lectiu intraempresarial cobrarà un conjunt repartible segons la següent fòrmula:

x1/4, x2/5, x3/7, x4/10, x5/20

Cada any, o cada semetre, seran repartides en la part que li correspongui a cada ú segons votació secreta de tot el personal de cada col·lectiu, en reunions separades (comptats tots els col·laboradors, des del darrer peó al tècnic i directiu més important).

Versió 20 de febrer del 1989.

2.8.2. Salaris. Disseny de civisme. Índex. Disseny de civisme. 2.8.4. Aranzel de marcaderies legals. Disseny de civisme.

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte