Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Les «Cent passes d’una via d’humanitat» de Lluís Maria Xirinacs.
Dolors Marin Tuyà.
Articles publicats en la revista Penedès Econòmic.

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

2.3.10. Regals i herències. Disseny de civisme. Índex. Disseny de civisme. 2.3.12. Bancs de Negocis. Disseny de civisme.
Disseny de civisme.

2.3.11. Establiments comptables: Bancs i Caixes.

Es proposa diferenciar entre els establiments comptables dos grans grups: els Bancs de Negocis (d'estatut utilitari) i les Caixes d'Estalvis (d'estatut liberal).

Amb una moneda estrictament comptable, els Bancs de Negocis i les Caixes d'Estalvis passen a ser establiments comptables encarregats de tasques diferents determinades, tant en funció del seu estatut -mercantil i liberal- així com del tipus d'operacions i de comptes corrents a disposició dels interessats.

Aquestes funcions diferenciades entre caixes i bancs s'incriuen dins el context més ampli dels estatuts liberal i utilitari i la seva definició cerca un màxim de claredat del mercat com de la societat en general. Una raó secundària per a fer aquesta distinció és que, si bé és cert que els ordinadors cada dia treballen millor i més ràpid no cal complicar els seus processos innecessàriament en mercats i societats molt grans i complexes.

Les principals característiques de cada un dels dos tipus d'establiments comptables són:

Els Bancs de Negocis són empreses exclusivament utilitàries com qualssevol altres, especialitzades en oferir «serveis comptables» a totes les altres empreses utilitàries no comptables del cicle de la producció. En els Bancs de Negocis solament s'hi podran obrir comptes corrents de producció (de les empreses) i comptes corrents d'estalvi de producció multi-assalariada (dels professionals utilitaris multi-assalariats). És a dir, els Bancs de Negocis només manejaran poder de compra pertanyent al cicle de la producció i mai no podran manejar poder de compra pertanyent al cicle del consum.

Les Caixes d'Estalvis són originàriament d'iniciativa privada local amb una tradició de servei públic sense afany de lucre. Per això els hi escau d'esdevenir entitats acollides a l'estatut liberal. Des del punt de vista comptable les Caixes estaran al servei exclussiu dels productors-consumidors (professionals d'estatut utilitari) i dels simples consumidors (professionalsliberals i persones sense professió). Uns i altres hi tindran els seus comptes corrents d'estalvi de consum. Aquests cc/cc d'estalvi de consum tan poden ser d'origen utilitari privat solvent com d'origen comunitari-financer (en el cas dels simples consumidors). És a dir, les Caixes assumiran els moviments comptables de tot el cicle del consum. Les Caixes també assumiran serveis liberals diversos (vegeu la fitxa Caixes d'Estalvis en la secció de La societat liberal).

Versió 30 de novembre del 1988.

2.3.10. Regals i herències. Disseny de civisme. Índex. Disseny de civisme. 2.3.12. Bancs de Negocis. Disseny de civisme.

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte