Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Les «Cent passes d’una via d’humanitat» de Lluís Maria Xirinacs.
Dolors Marin Tuyà.
Articles publicats en la revista Penedès Econòmic.

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

1.5.2. Civilització, Política. Disseny de civisme. Índex. Disseny de civisme. 1.5.4. Confederació. Disseny de civisme.
Disseny de civisme.

1.5.3. Federació.

Definir "federació" i establir els principis que la regeixen.

El verb federar ve de l'arrel foedus, que vol dir: "pacte amb confiança recíproca entre les dues parts pactants". El verb fiar-se, ve de l'arrel comuna fides, que vol dir "fe". La fe és l'actitud noümènica transcendent que empara el pacte fenomènic.

El pacte és, com el mateix nom indica, un invent humà per a fer possible la pau (pax) en el marc bèl·lic en què viu la humanitat des de fa 13.000 anys. Amb desconfiança no es pot pactar. El pacte estableix les regles de joc net que permetin fer renéixer i créixer la confiança.

El pacte federal és sempre unifederal: és un acte voluntari de diferents ètnies ja sigui fet de grat, ja sigui condicionat i pressionat per circumstàncies exteriors adverses. Es regeix per les següents condicions:
Principis federals.

  1. Igualtat jurídica: les diferents ètnies, siguin fortes o febles, grans o petites, es reconeixen iguals jurídicament i, per tant, amb els mateixos drets entre elles. S'atorguen mútuament una amnistia sobre llurs diferències o greuges pendents.
  2. Llibertat: cada ètnia té plena capacitat de negociació, sense la qual el pacte és simplement una imposició encoberta dels més forts.
  3. Precisió jurídica: l'acord federal s'expressa jurídicament i operativament en el contingut del pacte (Constitució).
  4. Renúncia a la violència interior: cada ètnia es desarma a l'interior i aporta la seva força únicament cara a l'exterior juntament amb les altres ètnies i inter-ètnies federades.
  5. Transparència monetària: si el pacte vol ser credible cal una total transparència i responsabilització monetària que eviti susceptibilitats comptables i impedeixi la creació de poders ocults. (Foren les primeres civilitzacions unifederatives les que inventaren la moneda personalitzada i informativa).
  6. Solidaritat interna: el patrimoni públic i les rendes públiques són en comú per a benefici equitatiu de totes les ètnies i tots els ciutadans.
  7. Comandament federal: a part del respecte dels òrgans de comandament cívic de cada ètnia, el pacte unifederatiu articula uns òrgans de comandament polític amb l'única funció de representar-la cara a l'exterior i de mantenir l'estabilitat harmoniosa interna de la federació. L'Estat és el conjunt d'aquests òrgans estables que fan de gerent de la societat geopolítica unifederal.
  8. Protecció justicial: La Justícia cal que sigui totalment diferenciada i separada de l'Estat (Executiu i Legislatiu).

La independència i l'equanimitat de la Justícia basada en una documentació exacta i exhaustiva del passat li ha de permetre afrontar la solució dels conflictes entre les persones (individuals, nacionals i col·lectives). Si ho aconsegueix, la seva actuació té un efecte supranacionalitzador de totes les ètnies que han signat el pacte federal.

Versió 15 de març del 1988.

1.5.2. Civilització, Política. Disseny de civisme. Índex. Disseny de civisme. 1.5.4. Confederació. Disseny de civisme.

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte