Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Les «Cent passes d’una via d’humanitat» de Lluís Maria Xirinacs.
Dolors Marin Tuyà.
Articles publicats en la revista Penedès Econòmic.

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

Subjecte.

Meditació delirant a prop d'una font dita «Font de Vera Pau».

Lluís Maria Xirinacs.


Subjecte (lluis-maria-xirinacs-subjecte-cat.pdf). Descàrrega gratuïta del document complet (71.591.976 byts). Idioma: català. Fitxer en format «pdf».

Lluís Maria Xirinacs. Subjecte. Meditació delirant a prop d'una font dita «Font de Vera Pau». Portada.
Pròleg: Mossèn Josep Dalmau, del 10 de desembre de 1974. Primera impressió: 26 de febrer de 1975. Edició: Editorial Claret. Dipòsit Legal: B-7191-1975. Autoria de la recuperació: Papereria Bon Paper de Lleida i Fundació Randa - Lluís M. Xirinacs. Amb esmenes i afegits manuscrits del propi autor. Data de recuperació: novembre del 2017. 247 pàgines. Idioma: català.


Antropologia subjectiva de la lluita per l'equilibri de l'espècia humana en el concert de la naturalesa. L'autor enterra la pau sota un cúmul de contradiccions i guerres, amb l'intent d'obligar-nos a remoure la terra en guerra cercant el tresor de la pau.


Creative Commons.Llicència Creative Commons.
Reconeixement No Comercial Sense Obra Derivada 4.0.

Sou lliure de copiar, distribuir i comunicar públicament l'obra amb les condicions següents:

Reconeixement.Reconeixement. Heu de reconèixer el crèdit de l'obra de la manera especificada per l'autor o el llicenciador.

No comercial.No comercial. No podeu utilitzar aquesta obra amb finalitats comercials.

Sense obres derivades.Sense obres derivades. No podeu alterar, transformar o generar una obra derivada d'aquesta obra.


Índex:

 • Presentació. Pàgina 5.
 • Primera part: L'home elemental.
  • Capítol primer: L'objecte humà o l'home per fora. Pàgina 13
   • Producció de l'home. Pàgina 13.
   • Expansió de l'espècie. Pàgina 14
   • L'espècie més complexa. Pàgina 14.
   • I més eficaç contra l'atzar. Pàgina 15.
   • No té norma fora d'ella i, més aviat, normalitza segons és ella. Pàgina 16.
   • I pertorba i reorganitza la natura anterior. Pàgina 17.
   • Després d'un període de tempteig, les espècies opten per la llei del mínim esforç. Pàgina 18.
  • Capítol segon: El subjecte humà o l'home per dins. Pàgina 22.
   • El cicle fonamental de l'experiència interior o subjectiva. Pàgina 22.
   • Diferència entre l'experiència interna o subjectiva i l'externa o objectiva. Pàgina 26.
   • La vida subjectiva no depèn de mi; jo en depenc, és la meva vera mare. Pàgina 28.
   • Els infants palesen el cicle fonamental subjectiu. Pàgina 28.
   • Les societats infantils. Pàgina 30.
   • El viatge a les fonts de la humanitat. Pàgina 34.
 • Segona part: La formació biològica de l'home.
  • Capítol tercer: L'home mineral. Pàgina 37.
   • Les engrunes de matèria: partícules, àtoms, molècules. Pàgina 37.
   • Química i física subjectives. Pàgina 38.
   • La matèria en estat amorf. Pàgina 40.
   • Les exigències i les qualitats de la matèria amorfa. Pàgina 41.
   • El primer intent d'equilibri de les engrunes: la matèria cristal·lina. Pàgina 43.
  • Capítol quart: L'home vegetal. Pàgina 46.
   • La reproducció: línia ramificada. Pàgina 46.
   • La cèl·lula, també, línia ramificada. Pàgina 47.
   • Els invasors vegetals. Pàgina 48.
   • La vida vegetativa subjectiva:
    • a) el control intern de la salut. Pàgina 49.
    • b) «No mataràs»?. Pàgina 50.
   • Les paus entre la vida i la mort. Pàgina 53.
  • Capítol cinquè: L'home invertebrat. Pàgina 56.
   • La xarxa nerviosa elemental. Pàgina 56.
   • La sensibilitat. Pàgina 57.
   • La motoricitat. Pàgina 58.
   • Els centres nerviosos. Pàgina 58.
   • La novetat dels nervis. Pàgina 59.
   • L'experiència subjectiva nerviosa: sensitiva, motriu, basal. Pàgina 61.
   • Relaxació i èxtasi. Pàgina 63.
   • Intensos estats d'experiència nerviosa. Pàgina 64.
   • El dolor. Pàgina 67.
   • La lluita subconscient per la pau. Pàgina 69.
  • Capítol sisè: L'home vertebrat. Pàgina 72.
   • La sèrie d'imatges subjectives. Pàgina 72.
   • L'alliberament de la imaginació. Pàgina 73.
   • El subjecte. Pàgina 74.
   • L'evolució interioritzada. Pàgina 76.
   • Les contradiccions subjectives. Pàgina 77.
   • El subjecte lliure. Pàgina 80.
   • Les condicions subjectives. Pàgina 81.
  • Capítol setè: L'home simi. Pàgina 84.
   • La producció de plus-vàlua biològica. Pàgina 84.
   • L'aparició de la consciència i del pensament. Pàgina 86.
   • La visió global del món. Pàgina 90.
   • La realitat objectiva. Pàgina 93.
   • Conscient i inconscient. Pàgina 95.
   • Pensament tècnic i pensament figuratiu. Pàgina 98.
   • La voluntat. Pàgina 99.
   • L'afectivitat límit entre el conscient i l'inconscient. Pàgina 100.
   • Llibertat i opressió mental. Pàgina 101.
  • Capítol vuitè: L'home paleolític. Pàgina 104.
   • Les darreres etapes fins a l'equilibri biològic final. Pàgina 104.
   • La subsistència: l'home treballador del paleolític inferior. Pàgina 106.
   • L'home treballador actual. Pàgina 107.
   • La plus-vàlua: l'home del paleolític mig. Pàgina 111.
   • L'home del paleolític superior. Pàgina 113.
   • La vida superior. Pàgina 117.
 • Tercera part: La formació social de l'home.
  • Capítol novè: L'home salvatge. Pàgina 119.
   • L'home biològic. Pàgina 119.
   • L'home històric; la història és la subjectivitat de la humnitat conjunta. Pàgina 121.
   • El pas de l'home recol·lector a l'home transformador. Pàgina 124.
   • El trencament de la societat en classes: l'home neolític acreedor i el paleolític deutor. Pàgina 126.
   • Balanç del salvatgisme. Pàgina 131.
  • Capítol desè: L'home esclau. Pàgina 136.
   • L'aparició de l'Estat. Pàgina 136.
   • L'esclavitud. Pàgina 140.
   • Crisi dels imperis-estat. Pàgina 141.
   • Crítica del sistema esclavista. Pàgina 143.
   • L'Estat servei administratiu integral o l'Estat òrgan de poder polític. Pàgina 147.
   • Relacions actuals entre base i Estat autoritari. Pàgina 149.
  • Capítol onzè: L'home servent. Pàgina 152.
   • El feudalisme primitiu o el retorn a la salvatgia. Pàgina 152.
   • L'església medieval o l'estat teocràtic per excel·lència. Pàgina 154.
   • La reaparició de l'estat absolut. Pàgina 158.
   • La ciència i la industrialització. Pàgina 163.
  • Capítol dotzè: L'home proletari. Pàgina 167.
   • La revolució burgesa. Pàgina 167.
   • El sistema de producció capitalista. Pàgina 169.
   • La política se separa de l'administració de l'estat. Pàgina 172.
   • Expansió mundial de la màquina de producció capitalista. Pàgina 176.
   • El capitalisme: sistema progressiu i sistema opressiu. Pàgina 179.
  • Capítol tretzè: L'home socialista. Pàgina 184.
   • L'ascensió de la classe proletària. Pàgina 184.
   • Les lluites reivindicatives. Pàgina 186.
   • El partit polític avantguarda de la classe obrera. Pàgina 188.
   • La ciència dialèctica de la societat. Pàgina 189.
   • El poder en mans dels treballadors. Pàgina 192.
   • La inevitable confrontació entre els dos móns: cal prendre partit. Pàgina 194.
   • La fi del capitalisme. Pàgina 195.
  • Capítol catorzè: L'home en equilibri. Pàgina 197.
   • El salt a l'equilibri. Pàgina 197.
   • Les limitacions del capitalisme i del socialisme. Pàgina 199.
   • La innovació final: política popular creadora i global. Pàgina 203.
 • Conclusió.
  • Les clàusules de l'aliança entre la producció creadora i el servei col·lectiu. Pàgina 209.
   1. Una nova política:
    1. creadora. Pàgina 209.
    2. planificadora. Pàgina 211.
   2. Una nova administració pública. Pàgina 212.
   3. Un nou poble lliure. Pàgina 214.
   4. Una nova natura artificial. Pàgina 215.
   5. Un. ¿Un nou futur? Pàgina 216.
 • Làmines. Pàgina 217.
 • Índex. Pàgina 219.

Làmines.

Nota de l'Editorial:

Les làmines corresponents a cada capítol presenten un esquema ideològic de la matèria del capítol.

La numeració que hi ha en les làmines no es refereix a cap pàgina determinada del text, sinó que ordena esquemàticament els temes principals tractats en els capítols.

Aquestes làmines són una reproducció dels originals escrits i dissenyats pel mateix autor.

 • Pàgines 16-17. Capítol 1. L'univers objectiu. Figura. 1.
 • Pàgines 16-17. Capítol 2. L'univers subjectiu. Figures 1-6.
 • Pàgines 32-33. Capítol 2. L'univers subjectiu. Figures 7-9.
 • Pàgines 32-33. Capítol 2. L'univers subjectiu. Figura 10.
 • Pàgines 48-49. Capítol 3. Els minerals. Figures 1-2.
 • Pàgines 48-49. Capítol 4. Els vegetals. Figura 1.
 • Pàgines 64-65. Capítol 4. Els vegetals. Figures 2-3.
 • Pàgines 64-65. Capítol 5. Els invertebrats. Figures 1-5.
 • Pàgines 80-81. Capítol 5. Els invertebrats. Figures 6-8.
 • Pàgines 80-81. Capítol 6. Els vertebrats. Figures 1-3.
 • Pàgines 96-97. Capítol 7. La consciència. Figura 1-2.
 • Pàgines 96-97. Capítol 7. La consciència. Figura 3.
 • Pàgines 112-113. Capítol 8. L'home savi. Figures 1-2.
 • Pàgines 112-113. Capítol 8. L'home savi. Figura 3.
 • Pàgines 128-129. Capítol 8. L'home savi. Figura 4.
 • Pàgines 128-129. Capítol 9. Els salvatges. Figures 1-2.
 • Pàgines 144-145. Capítol 9. Els salvatges. Figures 3-4.
 • Pàgines 144-145. Capítol 9. Els salvatges. Figura 5.
 • Pàgines 160-161. Capítol 10. Els imperis esclavistes. Figures 1-2.
 • Pàgines 160-161. Capítol 11. L'Europa germànica. Figures 1-4.
 • Pàgines 176-177. Capítol 11. L'Europa germànica. Figures 5-6.
 • Pàgines 176-177. Capítol 12. La revolució burgesa. Figura 1.
 • Pàgines 192-193. Capítol 12. La revolució burgesa. Figures 2-3.
 • Pàgines 192-193. Capítol 13. Els socialistes. Figura 1.
 • Pàgines 208-209. Capítol 13. Els socialistes. Figures 2-3.
 • Pàgines 208-209. Capítol 14. La Vera Pau final. Figura 1.

Lluís Maria Xirinacs. Subjecte. Meditació delirant a prop d'una font dita «Font de Vera Pau». Portada.

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte