Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Les «Cent passes d’una via d’humanitat» de Lluís Maria Xirinacs.
Dolors Marin Tuyà.
Articles publicats en la revista Penedès Econòmic.

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

Els polítics d'Euskadi. Al servei d'aquest poble. Índex. Al servei d'aquest poble. Immolats. Al servei d'aquest poble.

Al servei d'aquest poble.

Avui. Logotip historic.Avui. Diumenge, 17 de desembre del 1978. Pàgina 5.

La mínima comarcal: un sobre zero.

Termòmetre a un grau Celsius.Des de diferents comarques, des de diferents partits o altres grups o persones s'ha alçat un clam a favor de la representació comarcal. Les solucions completes presentades són variades i de difícil compaginació. Avui, diumenge, les comarques s'aplegaran a Santa Coloma de Queralt. És possible que es presentin posicions molt diverses, tant pel que fa a les eleccions al primer Parlament de Catalunya com a l'organització de l'administració. Problemes urgents i imminents es barrejaran amb problemes posteriors, de termini llarg. És possible que la superposició de qüestions esterilitzi la reunió.

Proposo centrar el debat a l'entorn de dos temes fonamentals i ineludibles:

1. La representació comarcal al primer Parlament del Principat de Catalunya. Em sembla que els assistents de totes les comarques poden arribar a un acord unànime per a fer que, com a mínim, cada comarca tingui un representant. Atès que el principi de proporcionalitat –a cada persona un vot–, essencial en tota democràcia representativa s'ha de complementar amb l'altre principi de l'adequada representació territorial en una mateixa Cambra, i atès que aquests dos principis són en part contradictoris, cal fer un pacte. Aquest pacte accepta la proporcionalitat:

Consell Comarcal de les Garrigues. Logotip.a) en totes les comarques que superin una xifra de població mínima (per exemple: quaranta mil habitants), que són gairebé totes;

b) en l'ús que es pugui fer de les restes de vots.

Però el pacte representa reduir una mica aquest principi a favor del de territorialitat en les dotze o tretze comarques que no arriben a tenir, per exemple, el mínim de quaranta mil habitants. A aquestes comarques els tocaria un diputat.

Cadascú podrà opinar sobre solucions que donin més representació, però aquest mínim seria irrenunciable.

2. La constitució d'una assemblea popular de les comarques, oberta a tota mena d'assistents interessats, encarregada de vetllar d'ara endavant l'estudi i la defensa de les reivindicacions comarcals, que deixi fixada una permanent per a vetllar per aquests interessos entre ple i ple de l'assemblea.

Lluís M. Xirinacs.

Els polítics d'Euskadi. Al servei d'aquest poble. Índex. Al servei d'aquest poble. Immolats. Al servei d'aquest poble.

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte