Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

El papa del consens. Al servei d'aquest poble. Índex. Al servei d'aquest poble. Sospitosos. Al servei d'aquest poble.

Al servei d'aquest poble.

Avui. Logotip historic.Avui. Divendres, 11 d'agost del 1978. Pàgina 5.

De rectificacions.

Goma d'esborrar «Milan 430».Arribo a casa procedent de Madrid i puc repassar la premsa catalana. Vull avui fer ací algunes rectificacions per a informació del públic que, com Ernest Cisa a l'AVUI demana claredat.

Primer. Sobre el comunicat oficial de l'Entesa dels Catalans.

a) Ells diuen: «Audet i Xirinacs han trencat la solidaritat del grup parlamentari en moments tan transcendentals». En les esmenes que presenta l'Entesa es vol un Senat format per grups nacionals i regionals. ¿Com poden defensar això i, ensems, impedir l'expressió de la minoria que constituïm Audet i jo, dintre del grup català? ¿Es que a Catalunya no es toleraran minories? ¿Deixa de ser català aquell que no pensa com la majoria del grup? ¿Qui trenca la solidaritat del grup parlamentari català?

b) Ells diuen: «En cap cas ningú no pot erigir-se en l'únic defensor dels interessos de Catalunya». Atribuir-me a mi aquesta intenció davant de tots els lectors de diaris és una acusació bàrbara. Mai no he dit res d'això. Només represento els meus electors.

Segon. Sobrequés diu: «Si tots els senadors haguessin presentat cent trenta esmenes n'haurien sortit cent trenta mil». Jo portava les meves esmenes per acoblar-les, primer, amb les de l'Entesa. En tenim de comunes. I després amb les dels altres senadors. També, amb ells, moltes coincideixen. A part del defecte de multiplicació, parlar de cent trenta mil és un despropòsit fruit de la crispació.

Tercer. En un altre article passat vaig dir que ERC era lligada pel consens constitucional. Qui ho va afirmar i reafirmar fou el representant de CDC en l'Entesa. Però ERC ho ha negat i, per consegüent, ací rectifico jo: ERC no és en el consens. Al contrari, tant Barrera com Audet s'hi han declarat en contra. Quatre. CDC ha retirat el suport a l'Entesa en l'afer de l'exclusió d'Audet i meva. Ho he de fer constar perquè en un altre article meu l'en vaig fer responsable. ¿Podria jo saber exactament quins senadors de l'Entesa estan en contra de la signatura de coneixement a les nostres esmenes?

I finalment, al marge de rectificacions, el meu agraïment pel suport rebut de FNC, PSAN, Estat Català, Xavier Casasses, del SOC, i un llarg etcètera.

Lluís M. Xirinacs.

El papa del consens. Al servei d'aquest poble. Índex. Al servei d'aquest poble. Sospitosos. Al servei d'aquest poble.

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte