Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

Fora del consens, no contra el consens. Al servei d'aquest poble. Índex. Al servei d'aquest poble. Encara en marxa per la llibertat. Al servei d'aquest poble.

Al servei d'aquest poble.

Avui. Logotip historic.Avui. Divendres, 4 d'agost del 1978. Pàgina 5.

Pactar sense força.

Jordi Carbonell, discurs a Sant Boi, l'11 de setembre del 1976.Ahir deia que em mantenia separat del consens constitucional. Penso que no faig un mal al país parlant críticament del consens. Hi ha una muntanya de defensors. A Catalunya són les forces majoritàries.

Diuen que al Congrés i més al Senat tot plegat són faves comptades. Si es trenca el consens encara hi perdrem més. I tal com estan les coses potser això és cert. Però les coses no han anat prou bé i ens han menat a la situació actual que a mi i a molts altres se'ns fa difícil d'acceptar.

En els punts de l'Assemblea de Catalunya i en el parlament que Jordi Carbonell féu a Sant Boi l'onze de setembre del 1976, es definien uns mínims irrenunciables. I s'hi ha renunciat en el consens. I s'ha arribat a dir que aquesta Constitució és «collonuda».

No teníem força per a mantenir-los? ¿No teníem força per fer la desitjada ruptura? Bé. Pactem. Però pactar no és dir blanc a allò que és gris. És a dir: cedim en això, però pensem en allò i votarem en contra o, si més no, ens n'abstindrem. Mai no votarem a favor de coses contràries a les que pensem, ni amagarem o dissimularem les imposicions. Mai no direm que és democràcia allò que encara continua essent dictadura. Avalarem l'avanç per petit que sigui i, com a màxim, callarem davant el manteniment de força imposada.

No ens fem il·lusions. L'enemic no l'enganyem, i el poble senzill el desorientem i manipulem amb aquests equívocs.

Però l'equivocació no és solament de paraula o d'actitud. S'ha donat una equivocació de fet d'una gran transcendència política. Si no hi ha canvi rupturista sinó solament reformista vol dir que en part perviu la dictadura. Aleshores la lluita política no pot reduir-se a lluita negociadora en les altes instàncies. Cal, encara per a tenir força negociadora, la lluita popular. Els partits, en la proporció en què han participat en pactes com el de la Moncloa o el de la Constitució, han frenat l'empenta popular i han deturat, desmuntat o impedit les serenes i poderoses organitzacions de base que posseïen abans.

Amb la força que teníem i que hem regalat a la dictadura potser el pacte del consens ens hauria donat una Constitució millor.

Lluís M. Xirinacs.

Fora del consens, no contra el consens. Al servei d'aquest poble. Índex. Al servei d'aquest poble. Encara en marxa per la llibertat. Al servei d'aquest poble.

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte