Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

Lliure empresa flamígera. Al servei d'aquest poble. Índex. Al servei d'aquest poble. Incomprensible i greu. Al servei d'aquest poble.

Al servei d'aquest poble.

Avui. Logotip historic.Avui. Diumenge, 16 de juliol del 1978. Pàgina 7.

No a la llei d'eleccions locals.

Ajuntament. Façana amb banderes.Divendres passat se celebrà la votació final definitiva sobre el projecte de llei d'eleccions locals. Tothom votà «sí» fora de tres «no» entre els quals hi havia el meu. La cosa era dada i beneïda. No hi havia rectificació possible.

Més d'una vegada he fet veure la superficialitat dels plantejaments democràtics del procés polític actual. Les eleccions locals no poden copiar mecànicament les pautes de les eleccions generals. Un municipi no és només una petita parcel·la d'un Estat o d'una nació. Un municipi és una realitat amb pes específic propi, amb sobirania pròpia.

Un partit polític triomfant, a nivell general, pot molt bé no tenir cap persona capacitada en un municipi determinat, mentre que en aquest mateix municipi pot excel·lir una persona independent o pertanyent a un partit polític minoritari o extraparlamentari.

La veritat democràtica dels grans partits es basa en lleis estadístiques que només són vàlides quan es juga amb grans números. I això només succeeix a les eleccions generals o les eleccions de Barcelona o Madrid, que, per desgràcia, no es poden fer barri per barri.

El principi general que s'ha seguit en la nova llei és l'enfortiment del pluralisme polític, que afavoreix els partits majoritaris, criteri totalment equivocat pel que fa ais municipis.

Calien llistes obertes o, si més no, sense bloqueig per a compensar la rigidesa de les llistes de partits amb supressions o afegitons correctors, com es fa, per exemple, a l'Alemanya Federal. Calia defugir la llei de Hondt que esmena els resultats a favor del més fort i que no val per a petites àrees electorals.

Aquesta llei té altres imperfeccions i errors, però sobretot, manifesta que els partits polítics volen devorar els municipis. La petita escletxa oberta que representa la possibilitat que una agrupació unitària d'electors formi llista pot ser bloquejada per qualsevol partit majoritari.

Potser els partits majoritaris no han tingut temps de meditar prou què representa la realitat municipal. Els partits són fets per a resoldre els grans problemes generals. Cal flexibilitzar l'estri per tal de resoldre els concrets i limitats problemes municipals.

Lluís M. Xirinacs.

Lliure empresa flamígera. Al servei d'aquest poble. Índex. Al servei d'aquest poble. Incomprensible i greu. Al servei d'aquest poble.

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte