Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

Ensenyament de llengües i cultures nacionals. Al servei d'aquest poble. Índex. Al servei d'aquest poble. El búnker ha donat l'indult? Al servei d'aquest poble.

Al servei d'aquest poble.

Avui. Logotip historic.Avui. Dissabte, 3 de juny del 1978. Pàgina 5.

Com vols la Constitució?

Bústia de correus.Aquesta vegada he de parlar d'un punt que potser costarà de comprendre a la «classe» política. Si la sobirania és del poble i tots els poders de l'Estat emanen del poble, això vol dir que l'home està per damunt de tècnics, sociòlegs, polítics, juristes, financers, etc. Si volem democràcia i no volem tecnocràcia, burocràcia, plutocràcia, etc., cal acceptar les especialitats al servei de l'humanisme i no a la inversa. Cal que el poble estudiï, llegeixi, s'informi i s'assessori, però la darrera paraula pertany al poble.

En els països on existeix el jurat popular per a decidir la innocència o la culpabilitat d'un acusat en un judici, s'exigeix que els membres del jurat popular no siguin entesos en lleis. Ells escoltaran procuradors, advocats, fiscals i jutges, però es reservaran el judici darrer: «Culpable o innocent».

Malgrat que en la pràctica dels països anomenats democràtics no s'acaba de reconèixer la responsabilitat fonamental del poble senzill a decidir sobre els seus destins, aquesta responsabilitat és la base única de la democràcia.

Per aquesta raó, ara que s'està fent la Constitució de l'Estat espanyol, goso fer una crida que se senti a tot arreu, demanant als ciutadans i grups socials que, després de llegir en els diaris i escoltar per ràdio i televisió els comentaris dels juristes i polítics constitucionalistes, vulguin dir-hi la seva. Accepto tota mena de suggeriments per a conèixer al més exactament possible la voluntat del poble sobre la Constitució.

Aquesta crida és urgent. Els treballs sobre la Constitució s'acceleren en el Congrés. Aviat els tindrem al Senat. Farem el possible per incloure en el text les aportacions. I si no hi entren, serviran de testimoni de la distància entre allò que es pacta i allò que vol la gent.

El text del primer esborrany es publicà íntegre a l'AVUI durant els dies 24, 25, 26, 29 i 30 de novembre del 1977. Les successives correccions van apareixent cada dia en la premsa, article per article.

Podeu enviar les vostres aportacions al text constitucional, amb urgència, a l'avinguda Mistral, 75, 1r., 2a. Barcelona-15. Telèfon 224.38.06. Com que és un tema que ens afecta a tots, accepto col·laboracions de tot el país.

Lluís M. Xirinacs.


Nota:

Aquest article fou esmentat amb el titulat «Cop baix», publicat el diumenge, 6 d'agost del 1978.

Ensenyament de llengües i cultures nacionals. Al servei d'aquest poble. Índex. Al servei d'aquest poble. El búnker ha donat l'indult? Al servei d'aquest poble.

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte