Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

Coacció a un jutge. Al servei d'aquest poble. Índex. Al servei d'aquest poble. Descobrir «Lutes». Al servei d'aquest poble.

Al servei d'aquest poble.

Avui. Logotip historic.Avui. Dijous, 4 de maig del 1978. Pàgina 5.

Un altre incompliment dels pactes.

Senadora Maria Rúbies Garrofé.Un dels molts punts dels pactes de la Moncloa que no han estat complerts, de moment, és el relatiu a política educativa en els territoris de llengua distinta de la castellana.

El text dels pactes, capítol 4t sobre política educativa, paràgraf 3r, apartat A, diu: «S’incorporaran les diferents llengües i continguts culturals en llurs respectius àmbits territorials, per a tots els nivells educatius obligatoris. En coherència amb aquestes mesures, hom facilitarà al professorat, si s’escau, el reciclatge oportú».

Pacte important. S'accepta a tots els nivells educatius l'ensenyament de la llengua pròpia, en la llengua pròpia i dels continguts culturals propis. I a més s'accepta el complement de formació corresponent per als mestres no preparats per a aquest canvi. Però fa més de sis mesos que foren aprovats els pactes i res no s'ha fet en aquest sector malgrat els llampants discursos de Suàrez sobre llur compliment.

Maria Rúbies Garrofé, de l'Entesa dels Catalans, i Gregorio Monreal Zia, del grup de senadors bascs, presentaren el 26 d'abril una interpel·lació al govern sobre aquest notori incompliment. Entre altres preguntes es qüestionaren quines actuacions ha realitzat el govern per fer efectius els compromisos en el present curs acadèmic; quines mesures preveu per al propvinent curs, en especial pel que es refereix a l’oportú reciclatge del professorat; quines mesures ha adoptat per a la preparació de material didàctic -especialment llibres de text- en les llengües minoritàries, tant en allò referent al vehicle lingüístic com als continguts culturals.

Per aprofitar els mestres preparats, pregunten si hi ha norma que reguli concursos de treball i provisió de places vacants. També volen saber com està el decret de bilingüisme i la política de traspàs de serveis a les pre-autonomies en aquest terreny.

Accelerarà aquesta interpel·lació l’actuació del govern?

Lluís M. Xirinacs.

Coacció a un jutge. Al servei d'aquest poble. Índex. Al servei d'aquest poble. Descobrir «Lutes». Al servei d'aquest poble.

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte