Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

Els altres pobles de l'Estat. Al servei d'aquest poble. Índex. Al servei d'aquest poble. Democràcia municipal. Al servei d'aquest poble.

Al servei d'aquest poble.

Avui. Logotip historic.Avui. Dijous, 27 d'abril del 1978. Pàgina 5.

Clavero o Tarradellas.

Tarradellas, el nostre President. Cartell.Ahir parlàvem de la desigual evolució nacional dels diferents territoris de la península ibèrica i de les illes mediterrànies i atlàntiques. El cas extrem és el de Portugal, sortida natural de les valls del Miño, Duero, Tajo i Guadiana, que tanmateix està separat d'Espanya.

Una alta personalitat catalana em parlava del moviment iberista que aquests últims temps creix a Portugal i edita una revista en totes les llengües ibèriques. Després de perdre el seu imperi colonial, Portugal resulta massa petit per a anar tot sol. Ja ho reconeixia el mateix Spínola.

La mateixa personalitat catalana comentava: «Si volen unir-se a Espanya, que mirin de retenir el seu exèrcit propi. Potser algun dia els tornarà a fer falta».

En l'actual sortida cap a les autonomies, els polítics dubten entre dues tendències: la de Clavero Arévalo, ministre per a les Regions, i la de Tarradellas, president de la Generalitat. El ministre vol un tracte igual per a tots els territoris. Les regions serien províncies més grosses i prou. El president creu que Catalunya mereix un tracte de preferència. Les paraules del president han aixecat onades d'indignació en altres territoris: Euskadi, Galícia, Andalusia, La Mancha...

Parlant amb diferents polítics catalans, m'han reconegut que el procés és necessàriament desigual. Però m'ho han reconegut en veu baixa. M'han dit: «¿Qui és el valent que diu aquestes coses en públic? Se'ns tirarien al damunt els altres pobles i se'ns menjarien vius».

Suàrez dubta. Clavero Arévalo ho reconegué al Senat i mostrà disgust per aquest dubte. Els ponents de la Constitució també dubten. Han deixat en la més gran indefinició teòrica i pràctica la distinció entre regions i nacionalitats.

La feblesa política genera desgràcies, guerres, morts. No ens coneixem prou els diferents pobles. No ha sorgit aquell polític ibèric que domini els diferents processos nacionalitzadors i que sàpiga donar solucions polítiques adaptades a cada cas. I resulta difícil d'afirmar l'especial maduresa nacional catalana sense recórrer a comparacions amb altres pobles que poden esdevenir odioses.

Convé que els polítics bandegin llurs conveniències a curt terme i col·laborin a crear els diferents camins adequats a les nacions de l'Estat. És una qüestió bàsica que ens afecta a tots més enllà de qualsevol ideologia.

Lluís M. Xirinacs.

Els altres pobles de l'Estat. Al servei d'aquest poble. Índex. Al servei d'aquest poble. Democràcia municipal. Al servei d'aquest poble.

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte