Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

El perquè d'una abstenció. Al servei d'aquest poble. Índex. Al servei d'aquest poble. Catalunya per la pau Al servei d'aquest poble.

Al servei d'aquest poble.

Avui. Logotip historic.Avui. Dissabte, 25 de febrer del 1978. Pàgina 6.

Histerisme patrioter.

Ja vaig explicar ahir la meva abstenció davant la proposta de protesta per la ingerència de la OUA en els afers espanyols a propòsit de la descolonització de Canàries.

Aguirre Vellver, de «El Imparcial», m'aturà en un corredor del Senat per preguntar-me'n els motius. Li ho vaig explicar llargament. Em semblà que no li agradava la meva explicació. En el seu diari ha posat: «No vull referir-me a l'abstenció dels senadors Xirinacs i Mateo. Vaig parlar en els passadissos amb tots dos i vaig sentir, més que no una altra cosa, molta pena».

Una altra periodista de Madrid també m'agafà al vol. Li vaig fer referència al llarg calvari d'espoliació i rapinya que l'Estat espanyol ha estat practicant amb les Canàries, amb Andalusia, amb Extremadura, amb la mateixa Castella. Li vaig intentar fer veure que l'Estat espanyol ha estat colonialista sempre que ha pogut.

-I el patriotisme, on queda?

-¿Què significa el patriotisme a favor d'un Estat que, en comptes de servir els seus pobles, els roba sense contemplacions? ¿Quina importància té la paraula pàtria quan amaga tants i tants sofriments humans?

-Així, per vostè, la pàtria no és res?

-Així, per vostè, els sofriments dels pobles no són res?

Si la «pàtria» no descolonitza, el descolonitzador que la descolonitzi, bon descolonitzador serà. ¿O es pensa aquesta senyora que la pàtria és un xec signat en blanc pels homes que la componen a favor de l'Estat que la monopolitza?

-Sàpiga que, si algun dia, alguns pobles arribem a sentir Espanya com a pàtria, serà perquè els qui la governen s'ho hauran guanyat a pols amb el servei més eficaç a favor dels seus pobles. Mentrestant, la pàtria Espanya només és defensada pels aprofitats, i els pobles que han caigut en la seva ratera senten com a pàtria llur propi país, i Espanya com un malson del qual no poden deslliurar-se.

I que ens deixin en pau, perquè, al cap i a la fi, una abstenció és una actitud ben prudent.

Lluís M. Xirinacs.

El perquè d'una abstenció. Al servei d'aquest poble. Índex. Al servei d'aquest poble. Catalunya per la pau Al servei d'aquest poble.

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte