Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

Quantes colònies queden? Al servei d'aquest poble. Índex. Al servei d'aquest poble. El perquè d'una abstenció. Al servei d'aquest poble.

Al servei d'aquest poble.

Avui. Logotip historic.Avui. Dijous, 23 de febrer del 1978. Pàgina 7.

El SEREM i els deficients mentals profunds.

Molt amablement m'ha vingut a visitar Jaume Greoles Pijoan, director del gabinet provincial dels serveis de recuperació i rehabilitació de minusvàlids físics i psíquics (SEREM). En una columna meva sobre minusvàlids psíquics hi havia errors i ell, en comptes de donar curs a escrits de rèplica, s'ha estimat més venir a informar-me personalment sobre l'ajuda de l'Estat en aquesta matèria.

La seguretat social no ajuda els malalts psíquics, però sí els minusvàlids psíquics. A part de les mil cinc-centes pessetes al mes que l'Institut Nacional de Previsió dóna a cada minusvàlid psíquic profund, existeix l'ajuda del SEREM, que és un servei comú de la seguretat social. També les mutualitats laborals ajuden indirectament a través de la diputació provincial.

El SEREM de la província de Barcelona, d'uns tres-cents milions de pressupost per a l'any 1977, destina més de cent setze milions per als minusvàlids psíquics, dels quals trenta-un i mig milions anaren dedicats als profunds. Per a la institució Montserrat Montero, aleshores amb vuitanta-cinc minusvàlids acollits, destinà divuit milions, onze per a equipaments i set per a manteniment. Representa un cinquanta-vuit per cent de tot el pressupost per a profunds. D'aquesta faisó el SEREM ha cobert el catorze per cent de les despeses de cada intern. No és gaire, però és alguna cosa.

La informació rebuda reconeix que la població deficient mental profunda a Barcelona és, que se sàpiga, de mil nou-cents cinquanta-vuit pacients, mentre que la població beneficiada només arriba a dos-cents cinquanta-quatre, un tretze per cent del total, i, encara, mínimament coberta.

El senyor Greoles veu també que no existeix un règim normalitzat per part de la seguretat social. Tot són mesures «graciables», diferents cada any, sense cap seguretat. Per a pal·liar aquesta situació es van fent uns convenis concrets amb els diferents centres especials. També amb el Montserrat Montero es va preparant un esborrany de conveni.

De part del públic, mercès, senyor Greoles, per la seva precisa informació.

Lluís M. Xirinacs.

Quantes colònies queden? Al servei d'aquest poble. Índex. Al servei d'aquest poble. El perquè d'una abstenció. Al servei d'aquest poble.

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte